Skip to content
Cán bộ chuyên môn

Cán bộ chuyên môn

        Nhân sự làm việc cho Trung tâm Tương Lai   STT Họ và tên Chức danh Đào tạo 1 Trần Đình Tư Nhân viên xã hội CN Công tác xã hội 2 Tạ Thùy Dung Trợ lý gây quỹ CN Kinh tế 3 Nguyễn Ngọc Thùy…
Giới thiệu

Giới thiệu

1.    Pháp nhân: Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ra…
Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh

Trung tâm GDSK & PTCĐ Tương Lai là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm cư dân nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp các…
Tầm nhìn - Sứ mạng

Tầm nhìn - Sứ mạng

1.    Tầm nhìn: Chúng tôi cam kết phấn đấu xây dựng một xã hội, nơi mà mọi người có cơ hội phát triển bình đẳng và hưởng một cuộc sống tốt đẹp. 2.    Sứ mạng: Trung tâm Tương Lai họat động nhằm cải thiện chất…
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

  See details on Organizational Capacity Assessments of Tuong Lai Centre  
Chiến lược

Chiến lược

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai   Phương án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương lai (gọi là Trung tâm) chia làm hai…

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 43,395

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 29,547

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 27,779

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 24,114

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 23,945

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 21,502

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 20,713

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 19,340

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 18,046

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 17,465