Skip to content
Cán bộ chuyên môn

Cán bộ chuyên môn

        Nhân sự làm việc cho Trung tâm Tương Lai   STT Họ và tên Chức danh Đào tạo 1 Trần Đình Tư Nhân viên xã hội CN Công tác xã hội 2 Tạ Thùy Dung Trợ lý gây quỹ CN Kinh tế 3 Nguyễn Ngọc Thùy…
Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh

Trung tâm GDSK & PTCĐ Tương Lai là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm cư dân nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp các…

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 38,334

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 27,964

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 23,198

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 22,364

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 21,728

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 19,731

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 19,469

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 18,267

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 16,028

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 15,966