Skip to content

 

 

 

 

Nhân sự làm việc cho Trung tâm Tương Lai

 

STT Họ và tên Chức danh Đào tạo
1 Trần Đình Tư Nhân viên xã hội CN Công tác xã hội
2 Tạ Thùy Dung Trợ lý gây quỹ CN Kinh tế
3 Nguyễn Ngọc Thùy Hương Kế toán CN Kinh tế
4 Nguyễn Thị Minh Tâm Kế toán trưởng CN Kinh tế
5 Nguyễn Thị Phương Linh Điều phối viên CN Công tác xã hội
6 Huỳnh Thị Minh Nguyệt Cán bộ truyền thông CN Kinh tế đối ngoại
7 Nguyễn Văn Thanh Trợ lý dự án CN Công tác xã hội
8 Hứa Trọng Hiếu Điều phối viên CN Tâm lý
9 Tôn Nữ Nguyên Ánh Quản lý Truyền thông & Gây quỹ CN Báo chí
10 Trần Văn Lam Quản lý đào tạo CN Sư phạm
11 Cung Quốc Hùng Cán bộ gây quỹ CN Kinh tế
12 Hoàng Hà Phương Trợ lý đào tạo CN Công tác xã hội
13 Lương Thị Thanh Thùy Cán bộ truyền thông CN Công nghệ
14 Nguyễn Đỗ Thanh Nhân Thư ký & Thông dịch CN Ngoại ngữ
15 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Cán bộ đào tạo CN Kinh tế luật
16 Đinh Thành Minh Cán bộ dự án hiện trường CN Công tác xã hội
17 Phùng Tấn Trung Điều phối viên CN Nông nghiệp
18 Lê Thị Xuân Tuyến Cán bộ dự án CN Du lịch
19 Phạm Thị Thùy Dung Cán bộ dự án CN Xã hội học
20 Võ Thị Trúc Phương Điều phối viên CN Quản trị kinh doanh
21 Trần Nguyễn Thái Thanh Điều Phối viên CN Công tác xã hội
22 Lê Ngọc Phú Cán bộ dự án CĐ Công tác xã hội
23 Trần Ngọc Uyên Nhi Cán bộ dự án CN Công tác xã hội
24 Lý Hoài Thanh Trúc Cán bộ văn phòng CN Kinh doanh quốc tế
25 Đặng Thị Tới Tài chính CN Kinh tế

 

Xem thêm