Skip to content

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai

 

Phương án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương lai (gọi là Trung tâm) chia làm hai giai đoạn chính. Giai đoạn trước mắt kéo dài trong 2 năm, từ năm 2012 đến hết năm 2013. Giai đoạn kế tiếp kéo dài trong 3 năm, từ 2014 đến hết 2016.

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỚC MẮT (2012-2013)

Trung tâm sẽ tập trung hoàn chỉnh bộ máy hoạt động vào quý 1 năm 2012. Tiếp theo là phát triển và thực hiện các dự án đã được nhà tài trợ ghi nhớ hỗ trợ. Cũng trong thời gian này, trung tâm sẽ thành lập nhóm tình nguyện viên hỗ trợ gây quỹ.

Trung tâm sẽ sơ kết và tổng kết vào giữa và cuối mỗi năm. Cuối năm 2013 sẽ có đợt đánh giá hiệu quả hoạt động của trung tâm trong giai đoạn 1 (2012-2013) và xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn 2 (2014 và 2016)

1. Xây dựng tổ chức

Tuyển dụng nhân sự

Trung tâm sẽ tuyển dụng một nhân viên hành chánh làm việc toàn thời gian và một kế toán trưởng làm việc bán thời gian. Việc tuyển dụng sẽ được hoàn tất vào thời điểm đầu quý 2 năm 2011. Mạng lưới tình nguyện viên của trung tâm dự định được thành lập vào cuối quý 3 năm 2011. Trung tâm sẽ mời các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm tham gia vào nhóm cố vấn để hỗ trợ cho các chương trình dự án và công trình nghiên cứu.

Xây dựng quy chế làm việc trung tâm

Sau khi ổn định về nhân sự và xác định rõ tầm  nhìn chiến lược, trung tâm sẽ xây dựng chức trách nhiệm vụ, chính sách chế độ của nhân viên và tình nguyện viên. Cùng lúc đó, quy chế làm việc và sơ đồ quản lý cũng sẽ được xây dựng để bộ máy của trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động cụ thể. Hoạt động này sẽ được kết thúc vào cuối quý 3 năm 2012

Xây dựng tầm nhìn và chiến lược trung tâm

Nhân viên của trung tâm, các tình nguyện viên và ban cố vấn sẽ cùng nhau xây dựng tầm nhìn và kế hoạch chiến lược của trung tâm vào quý 3 năm 2012. Chiến lược và tầm nhìn này sẽ được điều chỉnh và phát triển vào cuối quý 4 năm 2013, là thời điểm sau 2 năm hoạt động của trung tâm.

Xây dựng trang Web của trung tâm

Việc xây dựng trang web đã được thực hiện và hòan chỉnh vào quý 2 năm 2011. Trang web sẽ giúp quảng bá hình ảnh của trung tâm, giúp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của trung tâm với các cá nhân, cơ quan tổ chức khác. Trang web cũng là phương tiện để kết nối các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong cả nước.

2. Các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ

Trong thời gian đầu, Trung tâm sẽ thực hiện các dịch vụ tư vấn và tập huấn nâng cao năng lực cho các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Thế mạnh của Trung tâm là các thành viên sáng lập có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và trẻ em đường phố. Vì vậy, hai lĩnh vực này sẽ được chú trọng đặc biệt.

Các hoạt động gồm có:

 • Thực hiện các dịch vụ khảo sát, nghiên cứu sức khỏe cộng đồng. Chủ đề trọng tâm đang thu hút nhiều nhà tài trợ quan tâm là sự thay đổi của các dịch bệnh tại cộng đồng (như sốt rét, sốt xuất huyết…) do tác động của biến đổi khí hậu.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tác trong việc thực hiện những dự án liên quan đến trẻ em đường phố. Các kỹ năng là thế mạnh của Trung tâm như phát triển dự án, xây dựng kế họach chiến lược, kỹ năng sống và quyền trẻ em…
 • Thực hiện các dịch vụ đánh giá tính khả thi của các dự án phát triển xã hội, đánh giá dự án giữa kỳ và cuối kỳ

Các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước là đối tác tiềm năng nhận dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và tập huấn của chúng tôi gồm: tổ chức Tầm nhìn thế giới (Worldvision), tổ chức Actionaid, tổ chức Terre des hommes Lausanne (Tdh), tổ chức cô nhi thế giới (WWO), UNICEF, trung tâm đào tạo phát triển xã hội (SDTC), trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)…

3. Thực hiện các dự án hỗ trợ trẻ em/thanh thiếu niên có hòan cảnh đặc biệt

Xây dựng dự án hỗ trợ cho trẻ em/thanh thiếu niên

Bắt đầu từ quý 3 năm 2012, trung tâm sẽ xây dựng các dự án hỗ trợ trẻ em/thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Các dự án được trung tâm ưu tiên thực hiện là:

 • Dự án tư vấn hỗ trợ nghề nghiệp cho trẻ em nhập cư. Đối tượng đích là trẻ em/thanh niên là người nhập cư ở các quận vùng ven tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của dự án Đảm bảo việc hội nhập xã hội nghề nghiệp của trẻ em/thanh niên nhập cư thông qua việc cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp với đội ngũ nhân viên xã hội chuyên nghiệp.
 • Dự án hỗ trợ giáo dục cho trẻ nghèo trong cộng đồng. Đối tượng đích là trẻ em nghèo và cận nghèo tại TP.HCM và các tỉnh đồng sông Cửu Long. Mục tiêu của dự án đảm bảo mọi trẻ em nghèo đều có cơ hội đến trường thông qua việc cung cấp dụng cụ học tập, học phí và nâng cao năng lực sư phạm của các giáo viên.
 • Dự án hỗ trợ pháp lý cho trẻ. Đối tượng đích là trẻ dân tộc thiểu số (Chăm và Khmer) đang sống trong cộng đồng tại quận 8, quận Phú Nhuận và quận Tân Bình ở TPHCM. Mục tiêu của dự án là cải thiện quyền pháp lý của trẻ thông qua việc truyền thông đến trẻ, người nuôi dưỡng trẻ và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của các cơ quan chức năng địa phương. Dự án cũng tổ chức các khóa tập huấn về Quyền trẻ em cho trẻ em, phụ huynh và các cán bộ làm việc với trẻ em tại địa phương.
 • Dự án trang bị Kỹ năng sống giúp trẻ em sống an tòan hơn. Đối tượng đích là trẻ em trong trường học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của dự án giúp trẻ em trong trường học phát triển thể chất và tinh thần một cách hài hòa thông qua các khóa tập huấn Kỹ năng sống và chia sẻ kinh nghiệm.

Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án hỗ trợ trẻ em/thanh thiếu niên

Việc tìm kiếm các nguồn tài trợ sẽ được thực hiện đồng thời với việc xây dựng các dự án hỗ trợ trẻ em, người nhập cư trong quý 3 năm 2012 và kéo dài suốt quá trình hoạt động của Trung tâm. Nguồn tài trợ có thể từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước có thiện chí với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em/thanh thiếu niên và hỗ trợ người nhập cư.

Các tổ chức tài trợ dự án sẵn có

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ chính các tổ chức đã có sẵn mối quan hệ trước đây và các tổ chức đối tác mới:

 • Tổ chức Education For Development (EFD)
 • Trung tâm hỗ trợ sáng kiến cộng đồng (CSIP)
 • Quỹ Châu Á
 • Target Grant
 • Cabaret
 • Atlantic philanthropies.
 • Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF)
 • Amcham Việt Nam
 • PARAFF

4. Phát triển các tài liệu đào tạo kỹ năng sống

Xây dựng chương trình tập huấn về kỹ năng sống

Nhóm cán bộ nòng cốt và các cộng tác viên của Trung tâm sẽ cùng nhau xây dựng chương trình tập huấn về kỹ năng sống. Đối tượng đầu tiên là các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này được thực hiện trong quý 2 năm 2011. Sau khi xây dựng xong chương trình, các cán bộ nòng cốt và cộng tác viên sẽ phát triển các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chi tiết. Công việc này được thực hiện từ quý 3 đến quý 4 năm 2012.

Phối hợp xuất bản các sổ tay, cẩm nang kỹ năng sống

Trung tâm phối hợp với các cơ quan có chức năng để xuất bản các sổ tay, cẩm nang về các kỹ năng sống cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hoạt động này bắt đầu từ quý 4 năm 2012 và kéo dài cho đến hết năm 2013.

5. Phát triển các tài liệu đào tạo Quyền trẻ em

Nhóm cán bộ nòng cốt và các cộng tác viên của trung tâm sẽ cùng nhau xây dựng chương trình tập huấn về Quyền trẻ em. Đối tượng đầu tiên là các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này được thực hiện trong quý 4 năm 2012. Sau khi xây dựng xong chương trình, các cán bộ nòng cốt và cộng tác viên sẽ phát triển các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chi tiết. Công việc này được thực hiện từ quý 4 năm 2012 đến quý 2 năm 2013.

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LÂU DÀI (Sau năm 2013)

Trung tâm sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức cho những hoạt động lâu dài. Các tài liệu tập huấn về kỹ năng sống, quyền trẻ em sẽ được phát triển thêm cho các nhóm đối tượng đích khác. Các dự án hỗ trợ trẻ em/thanh thiếu niên và người nhập cư sẽ được mở rộng thêm bên cạnh những dự án khác sẽ đi vào giai đoạn cộng đồng tự duy trì. Sau 5 năm hoạt động, Trung tâm sẽ có đợt đánh giá toàn diện do nhóm chuyên gia bên ngoài thực hiện. Sau đợt đánh giá này là hội thảo xây dựng kế hoạch chiến lược cho giai đoạn lâu dài.

1. Mở rộng hệ thống tổ chức Trung tâm

Trung tâm sẽ phát triển các mảng họat động thành các phòng ban chức năng. Họat động này bắt đầu từ quý 1 năm 2014 theo hệ thống:

 • Hội đồng Trung tâm
 • Ban Lãnh đạo, gồm có Giám đốc và Phó Giám đốc
 • Phòng Hành chính, Kế toán
 • Phòng Nghiên cứu
 • Phòng Quản lý Dự án
 • Phòng Đào tạo
 • Các nhóm thực hiện dự án tại thực địa
 • Mạng lưới Tình Nguyện viên                         

2. Các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ

Các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ vẫn được duy trì trong giai đoạn lâu dài của Trung tâm. Các tài liệu tư vấn và tập huấn của Trung tâm sẽ được chuẩn hóa và xuất bản để tạo nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan và tổ chức có nhu cầu. Các chương trình đào tạo sẽ được thiết kế theo một quy trình nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ thống nhất ở tất cả các dự án mà Trung tâm tham gia.

3. Thực hiện các chương trình, dự án

Các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung tâm trong giai đoạn lâu dài sẽ tập trung vào các đối tượng là: trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nhập cư, trẻ em nghèo, trẻ em có nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS và cha mẹ của các em.

4. Phát triển các tài liệu đào tạo kỹ năng sống, quyền trẻ em

Các tài liệu đào tạo tập trung vào các kỹ năng sống như kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lập kế hoạch dựa vào mục tiêu, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề…

Các tài liệu tập huấn quyền trẻ em tập trung vào bốn nhóm quyền chính như quyền sống còn, quyền được tham gia, quyền được bảo vệ và quyền được phát triển nhằm giúp trẻ em/thanh thiếu niên được phát triển một cách tòan diện.

Các tài liệu quyền trẻ em và kỹ năng trên sẽ được biên soạn và phát triển riêng biệt cho các nhóm đối tượng đích khác nhau, bao gồm nhóm đối tượng trẻ em/thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm cha mẹ của các em.

Trung tâm sẽ liên kết xuất bản và phát hành các tài liệu đã biên soạn bằng nhiều kênh khác nhau như sách báo, tạo chí, truyền thông đại chúng.

 

Xem thêm