Skip to content

Trung tâm Tương Lai tập hợp đội ngũ giảng viên, tập huấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo cho các tổ chức xã hội, chương trình, dự án phát triển và doanh nghiệp theo 2 hình thức:

I.  Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm:

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ nhân viên, quản lý của các tổ chức/doanh nghiệp.

Một số chương trình đào tạo phổ biến

1. Công tác xã hội cá nhân, nhóm và phát triển cộng đồng

2. Quyền trẻ em

3. Kỹ năng sống

4. Kỹ năng làm việc với trẻ em/thanh thiếu niên

5. Kỹ năng tập huấn cho tập huấn viên

6. Kỹ năng giao tiếp

7. Quản lý dự án

8. Kỹ năng viết dự án xin tài trợ

9. Quản lý tài chánh

10. Truyền thông thay đổi hành vi

11. Kỹ năng làm việc nhóm

12. Phát triển tổ chức

13. Kỹ năng quản lý tín dụng vi mô cho hộ gia đình và các tổ nhóm

14. Kỹ năng tư vấn, tham vấn

15. Kỹ năng giám sát và lượng giá dự án

16. Kỹ năng lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

17. Kỹ năng lồng ghép giới trong các can thiệp dự án

18. Thiết kế nghiên cứu xã hội học

19. Kỹ năng xử lý số liệu định tính và định lượng trong nghiên cứu đánh giá

II.  Tư vấn - đào tạo theo nhu cầu tại các tổ chức/doanh nghiệp:

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng tổ chức/doanh nghiệp, gọi là hoạt động “đào tạo theo yêu cầu”. Các chương trình đào tạo này được thiết kế riêng biệt phù hợp với nhu cầu đào tạo mà tổ chức/doanh nghiệp đó đã đề ra. Các hoạt động đào tạo này thường được tổ chức ngay tại trụ sở của tổ chức/doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Khi tiến hành "đào tạo theo yêu cầu" cho tổ chức/doanh nghiệp, chúng tôi thường thực hiện theo qui trình qua các bước sau:

Bước thứ 1: Khảo sát nhu cầu đào tạo của tổ chức/doanh nghiệp

Bước thứ 2: Phối hợp cùng tổ chức/doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo

Bước thứ 3: Thiết kế chương trình đào tạo gởi cho tổ chức/doanh nghiệp

Bước thứ 4: Triển khai chương trình đào tạo tại tổ chức/doanh nghiệp

Bước thứ 5: Đánh giá kết quả đào tạo và viết báo đào tạo gởi cho tổ chức/doanhnghiệp

Một số chương trình đào tạo phổ biến

1. Xây dựng kế họach chiến lược/thực hiện/theo dõi và đánh giá

2. Quản lý dự án

3. Kỹ năng viết dự án xin tài trợ

4. Kỹ năng lãnh đạo

5. Quản trị nhân sự

6. Kỹ năng làm việc nhóm

7. Kỹ năng giao tiếp

8. Kỹ năng phỏng vấn và  tuyển dụng nhân sự

9. Kỹ năng sống

10. Quyền trẻ em

11. Kỹ năng làm việc với trẻ em/thanh thiếu niên

III. Danh sách khách hàng: 

1. AAV - ActionAid International in Viet Nam

2. CARITAS - Caritas Viet Nam

3. DRD - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển

4. HV - Hadicap Viet Nam

5. LHH Vĩnh Long - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long

6. SDTC - Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - ĐH Tôn Đức Thắng

7. Sở Lao động Thương binh và xã hội Thành phố Cần Thơ

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Đồng Tháp

9. SC - Save The Children

10. WWO - Tổ chức Cô nhi Thế giới

11. World Vision - Tầm nhìn Thế Giới

12. DBRD - Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo tỉnh Bến Tre

13. PINACO - Công ty cổ phần pin ắc quy miền Nam

14. Room to Read

15. Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam

16. ADDA - Tổ chức phát triển nông nghiệp Châu Á - Đan Mạch

17. ADRA - Tổ chức Cứu trợ và Phát triển Cơ đốc Phục Lâm - Mỹ

18. TBBA - Hội người Mù Tỉnh Thái Bình

19. CNCF - Hiệp hội Bảo Trợ Trẻ em Christina Noble

20. Phân hiệu Học viện Phụ Nữ Việt Nam

21. Trung Ương Hội Người Mù Việt Nam

22. Hội người Mù TP.HCM

23. Quỹ Học Bổng Huỳnh Tấn Phát

24. Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ cộng đồng Pháp Bảo 

25. Care International

26. Samaritan's Pure Vietnam

27. We effect

28. Codes Vietnam

29. CCHS - Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng

30. Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Đồng Nai

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 2014

 

STT

KHÓA HỌC

TRAINING COURSE

THỜI GIAN

TIME

HỌC PHÍ*

FEE

1

Quản lý dự án

Project Management

24 - 26/2

(3 ngày)

1.500.000

2

Quản lý tài chính tổ chức Phi chính phủ

NGO Financial Management

18 – 20/3

(3 ngày)

1.500.000

3

Thiết kế và viết đề xuất dự án

Project Design & Proposal Writing

15 - 18/4

(4 ngày)

2.000.000

4

Kỹ năng phân tích số liệu và viết báo cáo

Database Analysis and Project Report Writing

20 – 22/5

(3 ngày)

1.500.000

5

Kỹ năng quản lý nhân sự TC Phi chính phủ

NGO Human Management Skills

17 – 19/6

(3 ngày)

1.500.000

6

Quản lý dự án

Project Management

22 – 24/7

(3 ngày)

1.500.000

7

Theo dõi giám sát và đánh giá dự án

Project Monitoring and Evaluation

26 – 29/8

(4 ngày)

2.000.000

8

Kỹ năng điều hành họp/hội thảo

Meeting/Workshop Facilitation Skills

23 – 25/9

(3 ngày)

1.500.000

9

Quản lý tài chính tổ chức Phi chính phủ

NGO Financial Management

14 -16/10

(3 ngày)

1.500.000

10

Kỹ năng phân tích số liệu và viết báo cáo

Database Analysis and Project Report Writing

25 – 27/11

(3 ngày)

1.500.000

11

Đào tạo tập huấn viên nguồn

Training for Trainers

01 – 04/12

(4 ngày)

2.000.000

 

*Phí trên đã bao gồm: học phí, chứng nhận, tài liệu, dụng cụ học tập và teabreak

Chiêu sinh khóa 3

Chiêu sinh khóa 3 "Quản lý dự án"

Thư chiêu sinh khóa 3 “Quản lý dự án”   I. Thông tin về khóa học: Thời gian: 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 02 năm 2014 Địa…
Chương trình tập huấn 2014

Chương trình tập huấn 2014

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 2014   STT KHÓA HỌC TRAINING COURSE THỜI GIAN TIME HỌC PHÍ* FEE 1 Quản lý dự án Project Management 24 - 26/2 (3 ngày) 1.500.000 2…
Khóa tập huấn

Khóa tập huấn "Quản trị tài chính"

I. Thông tin về khóa học: Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013 Địa điểm: Trung tâm Tương Lai -  Tầng 2B, tòa nhà Green…
Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng

1. AAV - ActionAid International in Viet Nam 2. CARITAS - Caritas Viet Nam 3. DRD - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 4. HV - Hadicap Viet Nam…
Tư vấn - Đào tạo

Tư vấn - Đào tạo

Trung tâm Tương Lai tập hợp đội ngũ giảng viên, tập huấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong và…