Skip to content

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 2014

 

STT

KHÓA HỌC

TRAINING COURSE

THỜI GIAN

TIME

HỌC PHÍ*

FEE

1

Quản lý dự án

Project Management

24 - 26/2

(3 ngày)

1.500.000

2

Quản lý tài chính tổ chức Phi chính phủ

NGO Financial Management

18 – 20/3

(3 ngày)

1.500.000

3

Thiết kế và viết đề xuất dự án

Project Design & Proposal Writing

15 - 18/4

(4 ngày)

2.000.000

4

Kỹ năng phân tích số liệu và viết báo cáo

Database Analysis and Project Report Writing

20 – 22/5

(3 ngày)

1.500.000

5

Kỹ năng quản lý nhân sự TC Phi chính phủ

NGO Human Management Skills

17 – 19/6

(3 ngày)

1.500.000

6

Quản lý dự án

Project Management

22 – 24/7

(3 ngày)

1.500.000

7

Theo dõi giám sát và đánh giá dự án

Project Monitoring and Evaluation

26 – 29/8

(4 ngày)

2.000.000

8

Kỹ năng điều hành họp/hội thảo

Meeting/Workshop Facilitation Skills

23 – 25/9

(3 ngày)

1.500.000

9

Quản lý tài chính tổ chức Phi chính phủ

NGO Financial Management

14 -16/10

(3 ngày)

1.500.000

10

Kỹ năng phân tích số liệu và viết báo cáo

Database Analysis and Project Report Writing

25 – 27/11

(3 ngày)

1.500.000

11

Đào tạo tập huấn viên nguồn

Training for Trainers

09 – 11/12

(3 ngày)

1.500.000

 

*Phí trên đã bao gồm: học phí, chứng nhận, tài liệu, dụng cụ học tập và teabreak