Skip to content

1. AAV - ActionAid International in Viet Nam

2. CARITAS - Caritas Viet Nam

3. DRD - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển

4. HV - Hadicap Viet Nam

5. LHH Vĩnh Long - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long

6. SDTC - Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - ĐH Tôn Đức Thắng

7. Sở Lao động Thương binh và xã hội Thành phố Cần Thơ

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Đồng Tháp

9. SC - Save The Children

10. WWO - Tổ chức Cô nhi Thế giới

11. World Vision - Tầm nhìn Thế Giới

12. DBRD - Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo tỉnh Bến Tre

13. PINACO - Công ty cổ phần pin ắc quy miền Nam

14. Room to Read

15. Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam

16. ADDA - Tổ chức phát triển nông nghiệp Châu Á - Đan Mạch

17. ADRA - Tổ chức Cứu trợ và Phát triển Cơ đốc Phục Lâm - Mỹ

18. TBBA - Hội người Mù Tỉnh Thái Bình

19. Hiệp hội Bảo Trợ Trẻ em Chiristina Noble

20. Phân hiệu Học viện Phụ Nữ Việt Nam

21. Trung Ương Hội Người Mù Việt Nam

22. Quỹ Học Bổng Huỳnh Tấn Phát