Skip to content

Những dịch vụ y tế giáo dục do Trung tâm thực hiện gồm có:

1. Nói chuyện chuyên đề sức khỏe (sức khỏe người già, sức khỏe sinh sản tình dục, sức khỏe phụ nữ và trẻ em, sống khỏe và phòng bệnh…)

2. Tư vấn sức khỏe

3. Tư vấn tâm lý người lớn và trẻ em

4. Khám bệnh tổng quát, kiểm tra sức khỏe định kỳ (phối hợp với các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tại TPHCM)

5. Tư vấn chọn nghề và học nghề cho trẻ em thanh thiếu niên

6. Tổ chức dã ngoại kết hợp đào tạo kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

7. Xây dựng giáo án và tài liệu đào tạo kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

8. Tư vấn thiết lập mô hình thư viện và trường học thân thiện với trẻ em