Skip to content
Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Trung tâm GDSK & PTCĐ Tương Lai là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm cư dân nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp các…
Hỗ trợ của Tổ chức

Hỗ trợ của Tổ chức

Chân thành cảm ơn các Tổ chức đã đóng góp tại Trung tâm Tương Lai
Hỗ trợ của Doanh nghiệp

Hỗ trợ của Doanh nghiệp

Chân thành cảm ơn các Doanh nghiệp đã đóng góp tại Trung tâm Tương Lai
Hỗ trợ của Cá nhân - Gia đình

Hỗ trợ của Cá nhân - Gia đình

Chân thành cảm ơn các Cá nhân - Gia đình đã đóng góp tại Trung tâm Tương Lai

Xem nhiều nhất

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 22,431

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 18,686

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 18,439

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 18,264

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 16,294

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 16,158

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 15,672

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 12,494

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 10,797

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 9,437