Skip to content

Hỗ trợ của Cá nhân - Gia đình

 

1 An Tiêm (con trai nhà tạo mẫu Liên Hương) -  Hỗ trợ công tác dịch thuật tài liệu cho Trung Tâm
2 Bà Hùynh Thị Thanh Nhi và gia đình -  Tài trợ họat động của Trung tâm 20.000.000 đồng
3 Bà Nguyễn Kim Xuyến -  Hỗ trợ 5,700,000 đồng mua 10 thẻ BHYT cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn
4 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo -  Hỗ trợ 2,000,000 đồng cho trẻ em đường phố
5 Bà Phan Thị Hường sống tại Mỹ -  Hỗ trợ 1,000,000 đồng mua thẻ BHYT cho người già neo đơn
6 Hồ Quốc Thống -  Hỗ trợ 02 xuất học bổng cho thanh thiếu niên mong muốn học nghề nhiếp ảnh và mua 02 thẻ BHYT cho người già neo đơn 900.000 đồng
7 Kim Thị Huệ -  Tài trợ sự kiện của Trung tâm ngày 9/3/2012
8 Nguyễn Thị Châu Phượng -  Tài trợ hoạt động của Trung tâm
9 Nguyễn Thị Kim Nhung -  Tài trợ sự kiện của Trung tâm ngày 9/3/2012
10      Nhà tạo mẫu Liên Hương, chị Diệp, chị Hạnh                              

-   Tài trợ lần thứ 1 cho học bổng "Nghề cho Tương Lai" 2.000.000 đồng

-   Tài trợ lần thứ 2 cho học bổng "Nghề cho Tương Lai" 3.000.000 đồng

-  Tài trợ lần thứ 3 cho họat động của Trung tâm 2.000.000 đồng

11 Ông Tô Bửu Lưỡng (Việt kiều Nhật) -  Hỗ trợ học bổng Học chữ 15.500.500 đồng
12 Ông Trần Văn Thạnh và những người Bạn (Việt kiều Mỹ) -  Hỗ trợ học bổng Học chữ 15.000.000 đồng
13 Bà Lê Thị Tuyết (Việt kiều Mỹ) -  Hỗ trợ học bổng Học chữ 30.000.000 đồng
14 Bà Nguyễn Thị Quí -  Hỗ trợ học bổng Học chữ 5.000.000 đồng

 

Xem thêm