Skip to content

Tập huấn Kỹ năng sống cho trẻ em có hòan cảnh khó khăn

Nằm trong chương trình trang bị kỹ năng sống cho các em học sinh tham gia học bổng “Giáo dục cho tương lai”, Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) phối hợp với đòan phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng sống cho học sinh vào ngày 18-1 tại hội trường phường Tân Thới Hòa.

Tham gia lớp tập huấn có gần 40 em học sinh có hòan cảnh khó khăn từ 12 đến 18 tuồi đang sinh họat tại phường. Các em được các thầy cô từ Trung tâm Tương Lai hướng dẫn 3 chủ đề bao gồm: kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng cải thiện sự tự tin. Trong quá trình tập huấn các thầy cô sử dụng nhiều phương pháp như trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập…tạo được sự tham gia tích cực của các em.

Cuối buổi tập huấn, mỗi em nhận được một phần quà Tết gồm bánh kẹo, xúc xích…do Trung tâm Tương Lai trao tặng.

Thực hành tự giới thiệu bản thân một cách tự tin

Bài tập chia sẻ kinh nghiệm bản thân

Trò chơi huy động sự tham gia

Làm quen với họat động thảo luận nhóm

Trò chơi phối hợp nhóm

Nhận quà Tết từ Trung tâm Tương Lai

Trung tâm Tương Lai