Skip to content

Ngày: 07/02/2015 09:00

Vào lúc 9:00 sáng ngày 7 tháng 2 năm 2015, Trung tâm Tương Lai tổ chức buổi Chia sẻ và Kết nối Tết 2015 tại phường Phú Trung dành cho 100 trẻ em hiếu học đang nhận học bổng của Trung tâm Tương Lai trong niên học 2014 - 2015. Đây là các phần quà do Trung tâm vận động từ các mạnh thường quân tài trợ.