Skip to content

Ngày: 10/01/2016 08:00

Để đạt được mục tiêu dự án là truyền thông vận động, trên cơ sở là Trao quyền cho trẻ em  gái  để họ nói lên quyền của mình. Đặc biệt để chuẩn bị cho các diễn đàn với chính quyền địa phương và các nhà hoạch định chính sách. Trung tâm Tương Lai cần tuyển Tư vấn viên để tổ chức 2  lớp tập huấn chuyên đề về quyền trẻ em cho trẻ em gái tham gia dự án, và giúp các em phát triển kỹ năng trình bày ý kiến của mình.

Xem thông tin Tor tại đây