Skip to content

Lớp tập huấn quyền trẻ em và các luật có liên quan cho trẻ em gái tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chương trình tập huấn quyền trẻ em và các luật liên quan đã diễn ra vào ngày 10/1/2016, dành cho 27 trẻ đến từ 15 phường/xã của TP Cao Lãnh. Đây là hoạt động thuộc dự án “Cùng nhau làm việc để bảo vệ và thúc đẩy thực thi các quyền của trẻ em gái có nguy cơ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” do trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) phối hợp với UBND Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thực hiện thông qua tài trợ của Quỹ Canada.
Các trẻ em nữ tham gia lớp tập huấn này có độ tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi, có nhiều nguy cơ, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, cha mẹ li hôn, li thân.
Các em được hoc các em được thảo luận chủ đề quan trọng như: Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, các quyền cơ bản trẻ em theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; bổn phận của trẻ em và những điều trẻ em không được làm. Đồng thời nhóm giảng viên kết hợp từ Trung tâm Công tác xã hội BVTE tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu thiệu về tảo hôn, nguyên nhân dẫn đến tảo hôn, hậu quả để lại và giải pháp phòng ngừa.

Đặc biệt là các em còn được thực hành phòng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, các hình thức xâm hại trẻ và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng, Qua đó hình thành phản xã tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Được các em đánh giá là hửu ích đó là thực hành phát triển kỹ năng kiên định, các hình thức từ chối trước sự ép buộc, dụ dỗ của người khác để kéo dài thời gian và tìm kím sự trợ giúp khi bị ép kết hôn sớm, hay bị xâm hại tình dục hoặc thân thể.
Qua lớp học các em đã nắm thông điệp về quy định độ tuổi kết hôn và các hình thức xử phạt đối với hành vi tảo hôn.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Trẻ em thực hành trong giờ học

Học mà chơi, chơi mà học

Toàn bộ trẻ gái chụp hình với tập huấn viên và ban tổ chức

Nguyên Ánh - Trung tâm Tương Lai