Skip to content

Tuyển đơn vị thực hiện quay phim và phát sóng tọa đàm Phòng chống cưỡng ép kết hôn sớm đối với trẻ em gái

Ngày: 29/01/2016 08:00

1.    Mục đích:
Để đạt được mục đích truyền thông vận động, dự án cần thu hút chính quyền địa phương và các nhà hoạch định chính sách quan tâm hơn nữa và cụ thể hơn nữa để tạo nền tản vững chắc trong quan niệm xã hội tại vùng dự án. Nhằm mục đích này, dự án sẽ phối hợp với địa phương tổ chức TỌA ĐÀM về quyền trẻ em giữa chính quyền địa phương, các nhà hoạch định chính sách, cha mẹ  và trẻ em gái  có nguy cơ.
Buổi tọa đàm sẽ có tên là “Phòng chống cưỡng ép, kết hôn sớm đối với trẻ em gái” được phát sóng tối thiểu 2 lần tại 1 Đài truyền hình địa phương.
2.    Mục tiêu:
- Tổ chức được 1 phiên tọa đàm về quyền trẻ em tại Cao Lãnh với nội dung “Phòng chống cưỡng ép, kết hôn sớm đối với trẻ  em gái”
- Gây sự chú ý, quan tâm của phụ huynh, trẻ em gái, người dân và chính quyền về các nguy cơ khi trẻ em gái kết hôn sớm trước 18 tuổi.
- Buổi tọa đàm được quay phim và dựng thành phim tối thiểu 25 - 30 phút để phát sóng 2 lần trên đài truền hình địa phương.

Xem chi tiết Tor tại đây