Skip to content

Ngày: 01/10/2013 00:00

Thảo luận về Quyền trẻ em

Chiều ngày 9/7/2012, tại hội trường khách sạn Tân Hải Long 14-16 Lê Lai , P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM đã diễn ra buổi thảo luận nhằm đóng góp ý kiến cho nội dung bộ phim sắp thực hiện về quyền trẻ em. Buổi thảo luận do ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai cùng bà Bùi Phương Lan, giám đốc Chương trình quản trị quyền trẻ em thuộc Tổ chức Save the Children (SC) chủ trì. Buổi thảo luận có sự tham gia của 15 anh chị đến từ 10 tổ chức/đơn vị đang làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố.

 

Nội dung thảo luận xoay quanh vấn đề về tầm quan trọng của các tổ chức xã hội đối với việc bảo vệ quyền trẻ em và giá trị thực tiễn mà các tổ chức này đã mang lại. Trong buổi thảo luận này đã có nhiều ý kiến nêu lên vấn đề quyền trẻ em và vai trò của các tổ chức xã hội, nhấn mạnh sự đóng góp của các tổ chức xã hội ở đâu? Trong lĩnh vực nào và kinh nghiệm làm việc? Để trả lời cho câu hỏi trên, nhiều người đã đưa ra ý kiến: Nhà nước vẫn giữ vai trò chính, ở những địa bàn có sự quản lý, phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức xã hội thì hoạt động hỗ trợ trẻ em sẽ sâu và rộng hơn, nhiều cán bộ được đào tạo hơn.

Buổi thảo luận đã cho ta thấy được những giá trị mà các tổ chức xã hội mang lại cho xã hội là rất lớn. Trong thời gian qua, dưới sự bảo trợ của các tổ chức, hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có được môi trường sống, học tập, và hội nhập tốt. Điều này giúp giảm thiểu các tệ nạn xã hội góp phần ổn định xã hội.

Trung tâm Tương Lai

Các từ khóa tin hoạt động,quyền trẻ em, thảo luận