Skip to content

Đối tác tài trợ

Tập đoàn Suntory Nhật Bản và Công ty Suntory PepsiCo

Tổ chức thực hiện

Trung tâm Tương Lai

Thời gian triển khai dự án

Tháng 1 đến tháng 12 năm 2016

Mục đích
Tạo điều kiện thuận lợi tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và giáo viên trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước trong cộng đồng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.
Mục tiêu cụ thể
-    Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong công tác giảng dạy học sinh về tiết kiệm, bảo vệ môi trường và nguồn nước;
-    Sau 12 tháng triển khai dự án, đảm bảo cho 1500 học sinh từ 8 – 10 tuổi ở 5 trường tiểu học tại huyện Bình Chánh và Quận 8, TP.HCM được phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp, hiệu quả thông qua các buổi tập huấn, hội thi và tham quan trải nghiệm nhằm giúp các em biết cách tiết kiệm và bảo vệ  nguồn nước trong đời sống hằng ngày
Những kết quả/đầu ra
-  Phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ: 1500 học sinh từ 8 – 10 tuổi ở 6 trường tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ để biết cách tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước tại cộng đồng.
-  Hỗ trợ các sáng kiến về bảo vệ môi trường và nguồn nước: Nhiều sáng kiến của các học sinh về bảo vệ môi trường và nguồn nước sẽ được hỗ trợ triển khai
-  Xây dựng cơ sở vật chất: Có 2 trường được xây dựng nhà vệ sinh mới, 2 trường được nâng cấp nhà vệ sinh và 2 trường được lắp đặt hệ thống lọc nước nhằm cung cấp nước sạch cho học sinh và giáo viên
-  Quản lý và truyền thông: một kế hoạch truyền thông chi tiết được xây dựng để quảng bá mô hình dự án được triển khai rộng rãi trên nhiều trường trên địa bàn; thúc đẩy các hoạt động giáo dục chính thống về môi trường và bảo vệ nguồn nước trong các trường học
Các hoạt động
Để đạt được kết quả 1 cần có các hoạt động
•    Hoạt động 1: Xây dựng công cụ giảng dạy về tiết kiệm và bảo vệ  nguồn nước cho giáo viên và học sinh: Công cụ giảng dạy sẽ được chỉnh sửa, phát triển, bổ sung để phù hợp hơn với các điều kiện thực tế của địa phương dựa trên việc kế thừa tài liệu giảng dạy của từ giai đoạn trước của dự án tương tự do Suntory Pepsico đã triển khai tại miền Bắc
•    Hoạt động 2: Tập huấn cho giáo viên về phương pháp giáo dục tích cực cho học sinh về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: Tổ chức 2 lớp tập huấn tại huyện Bình Chánh và quận 8, TP.HCM. Mỗi lớp sẽ mời 30 giáo viên tham gia lớp học trong 3 ngày liên tục. Dự án sẽ mời giảng viên đứng lớp có kiến thức, kỹ năng và kinh kiệm giảng dạy theo phương pháp giáo dục tích cực để giảng dạy.
•    Hoạt động 3: Dạy cho học sinh về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
-    Tổ chức 60 lớp tập huấn cho 1500 học sinh về chủ đề tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Chủ đề 1 nước bị làm sao thế). Trung bình mỗi lớp có 30 học sinh tham gia trong thời gian 90 phút. Tài liệu hướng dẫn tập huấn dựa trên nội dung chương trình của bộ công cụ đã được chỉnh sửa và biên tập lại. Tập huấn viên chủ chốt của Trung tâm Tương Lai sẽ là tập huấn viên chính và giáo viên của trường tiểu học sẽ hỗ trợ trong các lớp tập huấn này.
-    Tổ chức 60 lớp tập huấn cho 1800 học sinh về chủ đề tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Chủ đề 2 chúng ta có thể làm gì). Trung bình mỗi lớp có 30 học sinh đã tham gia học chủ đề 1 tiếp tục tham gia chủ đề 2 trong thời gian 90 phút. Lớp học này tập huấn viên chủ chốt là giáo viên của trường tiểu học là tập huấn viên chính và tập huấn viên của Trung tâm Tương Lai sẽ hỗ trợ.
•    Hoạt động 4: Tổ chức cho học sinh và giáo viên tham quan trải nghiệm thiên nhiên và hệ sinh thái. Dự án sẽ đưa học sinh và giáo viên đi tham quan trải nghiệm mô hình thiên nhiên nhằm giúp học sinh có cơ hội tìm hiều về thiên nhiên, hệ sinh thái và nguồn nước. Sẽ tổ chức 6 đợt tham quan trải nghiệm, mỗi đợt trải nghiệm sẽ có 100 học sinh và giáo viên cùng tham gia trong một ngày. Sau chuyến đi trải nghiệm dự án khuyến khích các em học sinh viết bài thu hoạch những trải nghiệm về thiên nhiên, nguồn nước để nộp cho giáo viên. Các bài thu hoạch hay, xúc động sẽ được trao thưởng và trưng bày tại trường để truyền cảm hứng cho toàn học sinh trong trường.
Để đạt được kết quả 2 cần có các hoạt động
•    Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch chương trình/cuộc thi: Đội thực hiện dự án cùng ban giám hiệu và các giáo viên tham gia tập huấn về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sẽ có cuộc họp để thảo luận nội dung, cách thức thực hiện và địa điểm tổ chức các chương trình/cuộc thi cho học sinh.
•    Hoạt động 2: Tổ chức các chương trình/cuộc thi về các nội dung, chủ đề khác nhau nhằm khuyến khích, thúc đẩy các sáng kiến về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: Sẽ có 1500 học sinh đã tham gia các lớp tập huấn cùng giáo viên và học sinh toàn trường được mời tham gia sự kiện này. Mục đích của sự kiện này nhằm giúp học sinh cũng cố kiến thức, khuyến khích các sáng kiến và truyền thông về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng. Nội dung của các sự kiện bao gồm: sáng kiến về thiết kế, trang trí nguồn nước tại trường tạo môi trường thân thiện; các sáng kiến về bảo vệ nguồn nước; xử lý rác tại trường; các chương trình, kế hoạch lao động xây dựng trường xanh sạch đẹp; các bài viết “Câu chuyện nhỏ của tôi” minh hoạ về cảm tưởng, suy nghĩ của các học sinh trong việc bảo vệ môi trường. Từ đó, khuyến khích nâng cao nhận thức của các học sinh về bảo vệ môi trường và nguồn nước. Dự định tổ chức 6 chương trình/cuộc thi khác nhau luân phiên tại các trường tham gia dự án, mỗi chương trình/cuộc thi diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút có 350 – 400 học sinh tham gia.
Để đạt được kết quả 3 cần có các hoạt động
•    Hoạt động 1: Khảo sát cơ sở vật chất tại các trường. Đội thực hiện dự án sẽ đi đến 5 trường tiểu học tại 2 địa phương đã được chọn tham gia dự án để khảo sát nhà vệ sinh và hệ thống cung cấp nước cho học sinh và giáo viên. Chúng tôi sẽ chọn 2 trường để hỗ trợ xây nhà vệ sinh và 3 trường để lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch.
•    Hoạt động 2: Chọn nhà thầu xây dựng và cung cấp vật liệu. Dự án sẽ đăng thông tin trên phương tiện truyền thông để mời nhà thầu cung cấp dịch vụ này. Sẽ có 3 nhà thầu tốt nhất (giá cả hợp lý, vật liệu chất lượng, có kinh nghiệm) được mời đến thương lượng để chọn lựa ra 1 nhà thầu phù hợp để ký kết hợp đồng. Trong thời gian này, Trung tâm Tương Lai cũng sẽ sử dụng uy tín và mối quan hệ của mình để vận động các doanh nghiệp cung cấp vật liệu như bồn cầu, bồn rửa tay, vách ngăn… giá rẻ để tiết kiệm ngân sách cho dự án.
•    Hoạt động 3: Xây dựng nhà vệ sinh và hệ thống lọc nước. Dự án sẽ xây dựng 2 nhà vệ sinh và 3 hệ thống lọc nước cho 5 trường tiểu học. Trong quá trình nhà thầu thi công xây dựng nhà vệ sinh và hệ thống lọc nước, đội thực hiện dự án sẽ phối hợp với ban giám hiệu nhà trường để theo dõi và giám sát thi công các hạng mục đúng chất lượng và thời gian.
•    Hoạt động 4: Khánh thành và đưa vào vận hành nhà vệ sinh và hệ thống lọc nước. Sau khi xây dựng các công trình đã hoàn thành, dự án sẽ mời đại diện ban giám hiệu và học sinh nhận bàn giao công trình để đưa vào hoạt động. Để 2 công trình nhà vệ sinh và 3 hệ thống lọc nước hoạt động bền vững, dự án và ban giám hiệu từng trường sẽ xây dựng kế hoạch phân công học sinh theo dõi, giám sát và vệ sinh công trình thường xuyên để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của các em.
Để đạt được kết quả 4 cần có các hoạt động
•    Hoạt động 1: Xây dựng bản kế hoạch hoạt động và kế hoạch truyền thông chi tiết. Đây là dự án nhằm tác động đến nhận thức của học sinh và cộng đồng về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Vì vậy công tác truyền thông rất quan trọng trong suốt quá trình triển khai dự án. Đội thực hiện dự án sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông cho từng sự kiện quan trọng như lễ ra mắt dự án, lễ khánh thành công trình nhà vệ sinh, hệ thống lọc nước, các chương trình hỗ trợ triển khai sáng kiến, chương trình tham quan học tập trải nghiệm và lễ tổng kết dự án. Một danh sách các phóng viên của các cơ quan truyền thông lớn như: Truyền hình Việt Nam, HTV, đài tiếng nói Việt Nam, đài tiếng nói TP.HCM, báo Thanh niên, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Dân Trí, VnExpress, VietnamNet, Pháp Luật, Lao Động, VietnamPlus…chuyên viết về mảng giáo dục, môi trường, xã hội sẽ được tập hợp để mời họ đến tham gia và đưa tin các sự kiện do dự án tổ chức. Bên cạnh đó để các hoạt động của dự án diễn ra thông suốt, một kế hoạch hoạt động chi tiết sẽ được đội thực hiện dự án cùng các trường tiểu học xây dựng hoàn chỉnh.
•    Hoạt động 2: Tổ chức lễ ra mắt dự án. Lễ ra mắt dự án sẽ được tổ chức tại một trường tiểu học ở quận 8, TP.HCM. Dự kiến sẽ có 150 khách tham dự bao gồm đại diện của công ty Suntory Pepsico, chính quyền TP.HCM, chính quyền quận 8 và huyện Bình Chánh, phòng giáo dục quận 8 và huyện Bình Chánh, đại diện ban giám hiệu và học sinh 5 trường tiểu học tham gia dự án và đội ngũ phóng viên báo đài.
•    Hoạt động 3: Tổ chức các buổi giới thiệu mô hình đào tạo: Tổ chức 2 buổi giới thiệu bộ công cụ giảng dạy, chương trình giảng dạy, các sáng kiến đã được áp dụng tới hệ thống các trường học khác nhau trên địa bàn TP.HCM
•    Hoạt động 4: Tổ chức lễ tổng kết dự án. Lễ tổng kết dự án sẽ được tổ chức tại một trường tiểu học ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Dự kiến sẽ có 150 khách tham dự bao gồm đại diện của công ty Suntory Pepsico, chính quyền TP.HCM, chính quyền quận 8 và huyện Bình Chánh, phòng giáo dục quận 8 và huyện Bình Chánh, đại diện ban giám hiệu và học sinh 5 trường tiểu học tham gia dự án và đội ngũ phóng viên báo đài.

 

   
   

 

Tổng kết dự án nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên nước cho học sinh năm 2016

Tổng kết dự án nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên nước cho học sinh năm 2016
Mới đây, Tập đoàn Suntory đã phối hợp với Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) và Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai (Trung…

Lễ tổng kết dự án Mizuiku- Em yêu nước sạch

Lễ tổng kết dự án Mizuiku- Em yêu nước sạch
Ngày: 27/12/2016 08:00

Ngày hội "Em yêu nước sạch"

Ngày hội
Ngày: 25/10/2016 07:00
Sáng ngày 25/10/2016, Trung tâm Tương Lai phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, TP.HCM, Trường tiểu Hồng Đức tổ chức ngày hội "Em yêu nước sạch". Đây là hoạt động…

Hội thi "Em yêu nước sạch"

Hội thi
Ngày: 17/10/2016 07:00
Sáng ngày 17/10/2016, Trung tâm Tương Lai phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh, TP.HCM, Trường tiểu Qui Đức tổ chức Hội thi "Em yêu nước sạch". Đây là hoạt…

Ngày hội nước sạch

Ngày hội nước sạch
Ngày: 15/10/2016 07:30
Sáng ngày 15/10/2016, Trung tâm Tương Lai phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh, TP.HCM, Trường tiểu Hưng Long tổ chức "Ngày hội nước sạch". Đây là hoạt động sáng…

Ngày hội "Tung tăng với nước"

Ngày hội
Ngày: 14/10/2016 14:00
Chiều ngày 14/10/2016, Trung tâm Tương Lai phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, TP.HCM, Trường tiểu Nguyễn Nhược Thị tổ chức ngày hội "Tung tăng với nước". Đây là hoạt…

Ngày hội "Tung tăng với nước"

Ngày hội
Ngày: 14/10/2016 07:00
Ngày 14/10/2016, Trung tâm Tương Lai phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, TP.HCM, Trường tiểu Lý Nhân Tông tổ chức ngày hội "Tung tăng với nước". Đây là hoạt động…