Skip to content

Bảo vệ TTN là nạn nhân của sự kỳ thị và góp phần xây dựng dự luật dành cho trẻ em

1. Tên dự án:
Bảo vệ Thanh thiếu niên là nạn nhân của sự kỳ thị và góp phần xây dựng dự luật dành cho trẻ em.

2. Cơ quan chủ quản và thực hiện dự án:
TRUNG TÂM TƯƠNG LAI

3. Địa điểm thực hiện dự án:
TP. Hồ Chí Minh, TP. Bến Tre, TP. Cao Lãnh, TP. Trà Vinh, TP. Cần Thơ, TP. Long Xuyên

4. Tổ chức tài trợ:
DYNAMO INTERNATIONAL ASBL, WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL

5. Mục đích dự án:
Bảo vệ trẻ em là nạn nhân của sự kỳ thị xã hội

6. Mục tiêu dự án:
•    Phát triển các phương án bảo vệ và tái hoà nhập xã hội cho trẻ thuộc diện đặc biệt khó khăn.
•    Đóng góp vào dự luật chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em và chương trình hành động của chính quyền địa phương về quyền trẻ em.

7. Đối tượng hưởng lợi:
150 trẻ em đường phố, nạn nhân của sự  phân biệt đối xử tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
100 trẻ em có nguy cơ cao tại các khu vực nhạy cảm ở các vùng nêu trên.
40 hộ gia đình ở các vùng nêu trên
40 nhân viên xã hội ở các vùng nêu trên

8. Thời gian thực hiện dự án:
Ngày bắt đầu: tháng 01/2016
Ngày kết thúc: 31/12/2017

 

   
   
 

Khóa tập huấn “Quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên” tại An Giang

Khóa tập huấn “Quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên” tại An Giang
Ngày 15/06/2016, Trung tâm Tương Lai đã phối hợp với Trung tâm CTXH Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang tổ chức khóa tập huấn “Quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh…

Truyền thông cho phụ huynh “Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại” tại tỉnh Vĩnh Long

Truyền thông cho phụ huynh “Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại” tại tỉnh Vĩnh Long
Ngày 14/06/2016, Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long - Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh…

Khóa tập huấn “Quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên”

Khóa tập huấn “Quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên”
Ngày 13/06/2016, Trung tâm Tương Lai đã tổ chức khóa tập huấn Quyền trẻ em và kỹ năng sống cho 30 em có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Cần Thơ tại nhà văn hóa…

Truyền thông cho phụ huynh tại An Giang

Truyền thông cho phụ huynh tại An Giang
Ngày: 15/06/2016 09:00

Tập huấn quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên tại An Giang

Tập huấn quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên tại An Giang
Ngày: 16/06/2016 08:00
CHƯƠNG TRÌNH Tập huấn “Quyền trẻ em và kỹ năng sống”   1. Mục tiêu khóa tập huấn: Sau khi tham dự khóa học, trẻ em có khả năng: •    Mô tả được 4 nhóm quyền…

Tập huấn quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên tại Cần Thơ

Tập huấn quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em/thanh thiếu niên tại Cần Thơ
Ngày: 13/06/2016 08:00
CHƯƠNG TRÌNH Tập huấn “Quyền trẻ em và kỹ năng sống”   1. Mục tiêu khóa tập huấn: Sau khi tham dự khóa học, trẻ em có khả năng: •    Mô tả được 4 nhóm quyền…

Truyền thông cho phụ huynh tại Vĩnh Long

Truyền thông cho phụ huynh tại Vĩnh Long
Ngày: 14/06/2016 17:00