Skip to content

 

CÁC KHÓA TẬP HUẤN ĐÃ THỰC HIỆN

Stt

Khóa tập huấn

Thời gian

Học viên

Nhà tài trợ

    2008    

1

Kỹ năng làm việc nhóm

5/2008

Cán bộ xã Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước

Quỹ Bình Đẳng Giới Việt Nam – Thụy Điển

    2009    

2

Kỹ năng làm việc với trẻ em

5/2009

Cán bộ, giáo viên và ban quản lý dự án giảm nghèo huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

 

ActionAid

3

Quyền trẻ em

6/2009

Cán bộ dự án giảm nghèo Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

 

ActionAid

4

Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống

9/2009

Giáo viên tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận

World Vision

    2010    

5

Quyền trẻ em

9/2010

Giáo viên tại quận Gò Vấp, TP.HCM

ActionAid

6

Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống

11/2010

Cán bộ dự án Quyền Phụ Nữ

ActionAid

7

Kỹ năng làm việc nhóm nâng cao

12/2010

Các nhóm tự lực phía Nam

USAID, WWO

    2011    

8

Kỹ năng làm việc nhóm

1/2011

Cán bộ các tổ chức xã hội tại An Giang

USAID, WWO

9

Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống

8/2011

Giáo viên, tổng phụ trách đội quận 8, TP.HCM

World Vision

    2012    

10

Kỹ năng sống

6/2012

Trẻ em tạ Nhà Ane Thành

Ban chăm sóc Mục vụ, Tổng giáo phận TP.HCM

11

Tập huấn kỹ năng viết dự án vận động tài trợ

8/2012

Nhiều tổ chức

Lớp học do Trung tâm Tương Lai tổ chức

12

Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống

9/2012

Giáo viên nồng cốt tại quận 8, TP.HCM

World Vision

 

13

Tập huấn Quản lý dự án

11/2012

Nhiều tổ chức

Lớp học do Trung tâm Tương Lai tổ chức

    2013         

`14

Tập huấn cho tập huấn viên (ToT)

3/2013

Nhiều tổ chức

Lớp học do Trung tâm Tương Lai tổ chức

15

Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống, quản lý trường hợp

3/2013

Giáo viên nòng cốt tại quận 8, TP.HCM

World Vision

 

16

Quản lý dự án

5/2013

Cán bộ các tổ chức xã hội tại TP.HCM

CFSI, SDRC

17

Tập huấn cho tập huấn viên về giáo dục giới tính

7/2013

Giáo viên và nhân viên Trung tâm Thiện Chí, Bình Thuận

Trung tâm Thiện Chí

18

Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống

9/2013

Giáo viên và nhân viên Trung tâm Ánh Dương, Hậu Giang

Trung tâm Ánh Dương

19

Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống

10/2013

Nhân viên dự án vùng Đức Linh, Bình Thuận

Trung tâm Thiện Chí

20

Nhóm và điều hành nhóm

11/2013

Trẻ em khối lớp 6 tại Trà Ôn, Vĩnh Long

Room to Read

21

Tập huấn quản lý tài chính cho khối phi chính phủ

12/2013

Nhiều tổ chức

Lớp học do Trung tâm Tương Lai tổ chức

    2014    
22 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện 01/2014 Trẻ em khối lớp 6 tại Trà Ôn, Vĩnh Long Room to Read
23 Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống 02/2014 Giáo viên tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận World Vision
24 Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống 02/2014 Đòan viên thanh niên và cán bộ trẻ em Q.4, TP.HCM World Vision
25 Kỹ năng lãnh đạo 02/2014 Chủ tịch, phó chủ tịch hội người mù các tỉnh thành Trung ương Hội người Mù Việt Nam
26 Quản lý dự án và viết dự án vận động tài trợ 03/2014 Nhân viên và cộng tác viên Học bổng Hùynh Tấn Phát
27 Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống 03/2014 Giáo viên tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi World Vision
28 Vận động, gây quỹ cho tổ chức xã hội 03/2014 Nhiều đơn vị, tổ chức Mạng Xã hội Sống Xanh
29 Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống 03/2014 Giáo viên tại quận 8, TP.HCM World Vision
30 Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống 06/2014 Giáo viên tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận World Vision
31 Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống 06/2014 Cán bộ trẻ em của tỉnh Đồng Tháp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
32 Tập huấn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em 06/2014 Nhân viên xã hội Tổ chức Christina Noble
33 Tập huấn cho tập huấn viên về kỹ năng sống 06/2014 Giáo viên tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi World Vision
34 Quản lý trường hợp (case) 07/2014 Nhiều tổ chức Lớp học do Trung tâm Tương laii tổ chức
35 Viết dự án vận động tài trợ 07/2014 Thanh thiếu niên quận 4, TP.HCM World Vision
36 Kỹ năng lãnh đạo 07/2014 Cán bộ Hội người mù Hội người mù TP.HCM
37 Quyền trẻ em 07/2014

Cán bộ xã hội của Christina Noble

Christina Noble
38 Kỹ năng mềm 08/2014 Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn JUST
39 Kỹ năng lãnh đạo nhóm 09/2014 Trưởng nhóm nòng cốt Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng Pháp Bảo
40 Kỹ năng quản trị tài chính phi chính phủ 10/2014 Cán bộ quản lý - Kế toán Trung tâm Tương Lai
41 Kỹ năng tập huấn và sinh hoạt với trẻ em 10/2014 Giáo viên - Tổng phụ trách đội Hội phụ nữ tỉnh An Giang
42

Kỹ năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em

10/2014 Cán bộ phụ trách công tác trẻ em Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai
43 Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển nhóm 3 - 4/11/2014 Cán bộ dự án Trung tâm Life
44 Nghiệp vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em 5-6/11/2014 Cán bộ trẻ em Long Thành, Đồng Nai
45 Nghiệp vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em 11 - 12/11/2014 Cán bộ trẻ em Định Quán, Đồng Nai
46 Giá trị sống cho trẻ em 14, 21, 26/11/2014 Trẻ em trường Ánh Sáng Christina Noble
47 Kỹ năng tập huấn về giáo dục giới tính (TOT) 21 - 23/11/2014 Phụ huynh và giáo viên Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
48 Tập huấn chuyên đề "Lập dự án vận động tàu trợ" 25/11/2014 Đoàn viên thanh niên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ
49 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em (TOT) 27 - 28/11/2014 Giáo viên và cán bộ trẻ em Tri Tôn, An Giang
50 Tập huấn kiến thức sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục 28/11/2014 Nữ công nhân Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre
51 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em 2-3/12/2014 Giáo viên tiểu học và trung học cơ sở quận 4 World Vision
52 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em 6-8/12/2014 Giáo viên Hàm Thuận Bắc -
Bình Thuận
World Vision
53 Giá trị sống cho trẻ em 10,17/12/2014 Trẻ em trường Ánh Sáng Christina Noble
54

Tự nhận thức bản thân và kỹ năng tư vấn

 

19 - 20/12/2014 Trưởng nhóm đồng đẳng Trung tâm Pháp Bảo, TP.HCM
55 Theo dõi, giám sát, viết dự án 25-26/12/2014 Cán bộ Hội Phụ nữ tại An Giang Hội LHPN An Giang
    2015    
56 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho học sinh 10 - 11/01/2015 Giáo viên tại Tánh Linh, Bình Thuận Chương trình phát triển vùng Tánh Linh - Trung tâm Thiện Chí
57 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho học sinh 24 - 25/01/2015 Giáo viên tại Tánh Linh, Bình Thuận Chương trình phát triển vùng Tánh Linh - Trung tâm Thiện Chí
58 Kỹ năng tạo sự tham gia và sinh hoạt CLB trẻ em 20 - 22/01/2015 Tổng phụ trách đội, giáo viên Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận World Vision
59 Kỹ năng làm việc với trẻ em 28/01/2015 Sinh viên tình nguyện Trung tâm Tương Lai
60 Kỹ năng sống 25, 31/03/2015 Học sinh Trường Ánh Sáng
61 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho học sinh 10 - 11/04/2015 Tổng phụ trách đội, giáo viên quận 4, TP.HCM World Vision
62 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho học sinh 15 - 18/04/2015 Tổng phụ trách đội, giáo viên huyện MInh Long, tỉnh Quảng Ngãi World Vision
63 Kỹ năng viết đề xuất dự án và kỹ năng mềm 21 - 23/04/2015 Thành viên mạng lưới VNSW tại Hà Nội Trung tâm ACDI
64 Kỹ năng viết đề xuất dự án và kỹ năng mềm 6 - 8/05/2015 Thành viên mạng lưới VNSW tại Cần Thơ Trung tâm ACDI
65 Kỹ năng viết đề xuất dự án và kỹ năng mềm 11 - 13/05/2015 Thành viên mạng lưới VNSW tại TP.HCM Trung tâm ACDI
66 Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển nhóm 5 - 6/06/2015 Trưởng/phó các nhóm CBO tại TP.HCM Trung tâm Life
67 Kỹ năng quản lý và phát triển nhóm 12 - 13/06/2015 Trưởng/phó các nhóm CBO tại Nha Trang, Khánh Hòa Trung tâm Life
68 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống cho học sinh 16 - 18/06/2015 Giáo viên trường THCS Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận World Vision
69 Kỹ năng quản lý trường hợp (Ca) 22 - 24/06/2015 Điều phối viên, bảo trợ viên và tình nguyện viên tại Huế Trung tâm Codes
70 Tập huấn cho tập huấn viên dạy kỹ năng sống cho học sinh 13 - 15/07/2015 Giáo viên tại huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long Room to Read
71 Tập huấn cho tập huấn viên dạy kỹ năng sống cho học sinh 18 - 21/07/2015 Giáo viên tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi World Vision
72 Kỹ năng viết dự án vận động tài trợ Phi chính phủ 28 - 30/07/2015 Cán bộ các ban ngành tại thành phố Cần Thơ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ
73 Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH cấp xã có sự tham gia của người dân trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu 11 - 14/08/2015 Cán bộ cấp xã, huyện thuộc tỉnh Bến Tre Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre
74 Tập huấn cho tập huấn viên dạy kỹ năng sống cho học sinh 19 - 21/08/2015 Giáo viên và Ban cha mẹ học sinh trường THCS Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận World Vision
75 Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả 25/08/2015 Cán bộ lãnh đạo hội người Mù 24 quận huyện tại TP.HCM Hội người Mù TP.HCM
76 Kỹ năng xây dựng kế hoạch 9 - 12/09/2015 Phụ nữ nghèo các huyện Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sống Cửu Long tỉnh Bến Tre
77 Kỹ năng làm việc nhóm 25/10 & 1/11/2015 Học sinh THPT huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Room to Read
78 Tập huấn Giảng viên nguồn dạy kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 17 - 20/11/2015 Cán bộ bảo vệ trẻ em tại TP.HCM Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM và Unicef
79 Kỹ năng gây quỹ và viết dự án vận động tài trợ 21 - 23/11/2015 Cán bộ gây quỹ Trung tâm Pháp Bảo
80 Phát triển tổ chức cho các CBOs 2 - 3/12/2015 Thành viên các CBOs Trung tâm SCDI
81 Kỹ năng xây dựng dự án vận động tài trợ 14 - 20/12/2015 Giảng viên Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc bộ
    2016    
82 Kỹ năng làm việc với trẻ em gái có nguy cơ 8 - 9/01/2016 Cán bộ bảo vệ trẻ em cấp phường xã tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp UBND TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
83 Quyền trẻ em và các luật liên quan đến trẻ em 10/01/2016 Trẻ em gái UBND TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
84 Kỹ năng làm việc với trẻ em gái có nguy cơ 15 - 16/01/2016 Cán bộ bảo vệ trẻ em tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp UBND TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
85 Quyền trẻ em và các luật liên quan đến trẻ em 17/01/2016 Trẻ em gái UBND TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
86 Xây dựng kế hoạch chiến lược cho tổ chức 18 - 20/01/2016 Cán bộ, tình nguyện viên Trung tâm Pháp Bảo
87 Tập huấn phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 31/01 - 2/02/2016 Giáo viên và Ban cha mẹ học sinh trường THCS Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận World Vision
88 Tập huấn phương pháp dạy và học tiết kiệm và bảo vệ nước 02/03 - 03/03/2016 Cộng tác viên Suntory Pepsico, Trung tâm Tương Lai
89 Tập huấn kỹ năng sống 10, 17, 24, 31/03/2016 Học sinh trường Ánh Sáng Trường Ánh Sáng, Q.3, TP.HCM
90 Tập huấn cho tập huấn viên dạy kỹ năng sống 28/03 - 30/03/2016 Cán bộ làm việc với trẻ em tại TP.HCM Trung tâm CTXH Trẻ em TP.HCM
91 Tập huấn phương pháp dạy và học tiết kiệm và bảo vệ nước 02/03 - 03/03/2016 Giáo viên Quận 8, Bình Chánh, TP.HCM
92 Quyền cho trẻ em và các luật liên quan 05 - 07/04/2016 Cán bộ làm việc với trẻ em 6 tỉnh thành Trung tâm Tương Lai, Dynamo
93 Kỹ năng tổ chức sân chơi kỹ năng sống cho học sinh 8 - 9/04/2016 Giáo viên huyện Bình Chánh, TP.HCM World Vision
94 Truyền thông thay đổi hành vi 11 - 13/05/2016 Cán bộ trẻ em tại Cao Lãnh, Đồng Tháp Trung tâm Tương Lai, Koica
95 Kỹ năng sống và quyền trẻ em 13 - 16/06/2016 Thanh thiếu niên tại Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang Trung tâm Tương Lai, Dynamo
96 Kỹ năng làm việc với trẻ em 23 - 25/06/2016 Cán bộ phường xã tại Cao Lãnh và TP.HCM Trung tâm Tương Lai, Koica
97 Truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng và truyền thông quảng bá tổ chức 25 và 28/06/2016 Các CBOs Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Khánh Hòa và TP.HCM Trung tâm Life, Quỹ Toàn Cầu phòng chống HIV/AIDS
98 Kỹ năng Giao tiếp trong công việc 14 - 15/07/2016 Cán bộ ban ngành tỉnh Gia Lai và Komtum Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai
99 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống 17 - 19/07/2016 Giáo viên ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long Room to Read
100 Kỹ năng tập huấn kỹ năng sống 23 - 24/07/2016 Giáo vien ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long Room to Read
101 Kỹ năng gây quỹ và vận động nguồn lực 26/07/2016 Cán bộ ban ngành Đồng Nai Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai
102 Kỹ năng tham vấn cho học sinh PTCS 10 - 11/08/2016 Giáo viên ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thiện Chí
103 Nâng cao năng lực và phát triển bền vững 20 - 23/08/2016 Cán bộ Trung tâm Tương Lai và các đối tác Trung tâm Tương Lai, Koica
104 Kỹ năng thu thập thông tin, khảo sát 28 - 29/08/2016 Cán bộ địa phương Bến Tre Dự án thích ứng với biến đổi khi hậu Đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bến Tre
105 Kỹ năng quản lý trường hợp 30 - 31/08/2016 Cán bộ bảo vệ trẻ em ở quận 4, TP.HCM World Vision
106 Kỹ năng khảo xác đánh giá tác động dự án 5 - 6/09/2016 Cán bộ địa phương Bến Tre Dự án thích ứng với Biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre
107 Tập huấn cho tập huấn viên dạy kỹ năng sống cho học sinh 7 - 9/09/2016 Giáo viên tại huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi World Vision
108 Kỹ năng giao tiếp với người dân 15 - 16/09/2016 Cán bộ ban ngành quận Bình Tân, TP.HCM Actionaid
109 Quản lý dự án phát triển 26 - 28/09/2016 Cán bộ các ban ngành tại Cần Thơ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Tho
110 Quản lý các dự án Phi chính phủ 19 - 20/10/2016 Cán bộ ban ngành tại tỉnh Kiên Giang Trường chính trị tỉnh Kiên Giang
111 Viết dự án vận động tài trợ 28 - 30/10/2016 Thanh niên, sinh viên Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên
112 Kỹ năng phát triển cộng đồng 14 - 15/11/2016 Tác viên cộng đồng Trung tâm Thiện Chí - Tánh Linh
113 Kỹ năng viết dự án vận động tài trợ 18 - 21/11/2016 Nhân viên xã hội Trung tâm Tương Lai, Trung tâm CSSH
114 Kỹ năng giám sát và đánh giá dự án 12 - 15/12/2016 Ban lãnh đạo và cán bộ dự án LHH về người khuyết tật Việt Nam, Hội người khuyết tật Cần Thơ
115 Kỹ năng tập huấn Kỹ năng sống cho học sinh 19 - 21/12/2016 Giáo viên huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận World Vision
    2017    
116 Quản lý ca 25 - 27/02/2017 Cán bộ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị World Vision
117 Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt  động 1 - 3/03/2017 Cán bộ tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre
118 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh 30/3 - 1/4/2017 Giáo viên huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi World Vision
119 Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em 4/4/2017 Cán bộ phụ nữ các cấp tại TP.HCM Trung tâm CTXH Trẻ em TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
120 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 6 - 7/5/2017 Giáo viên, tổng phụ trách tại Bến Tre Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
121 Kỹ năng tham vấn nghề nghiệp cho thanh thiếu niên 25 - 27/5/2017 Cán bộ Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ, Tổng phụ trách Đội tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi World Vision
122 Bảo vệ trẻ em 11 - 13/6/2017 Ban bảo vệ trẻ em huyện, xã tại Lạc Sơn, Hòa Bình World Vision
123 Ngăn ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 15 - 16/6/2017 Cán bộ cấp tỉnh, huyện thuộc tỉnh Bình Thuận World Vision
124 Gây quỹ và viết dự án vận động tài trợ 19 - 21/6/2017 Cán bộ phụ nữ, đoàn thanh niên và thành viên nòng cốt tại Bình Tân, TP.HCM Actionaid
125 Kỹ năng tự bảo vệ 23  - 24/6/2017 Trẻ em tại An Giang Trung tâm bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang
126 Phòng chống bạo lực gia đình 26/6/2017 Cán bộ Phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ quận Tân Phú, TP.HCM
127 Luật trẻ em và phòng chông xâm hại tình dục trẻ em 27/6/2017 Đội ngũ Y Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM
128 Kỹ năng tự vệ cho trẻ em 2/7/2017 Trẻ em/thanh thiếu niên tại Khu căn hộ cao cấp Tropic Graden, Q.2 Công ty quản lý khu căn hộ Proman - Tập đoàn Novaland
129 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 8 - 9/7/2017 Chiến sĩ mùa hè xanh Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
130 Giảng viên nguồn dạy kỹ năng sống 17 - 18/7/2017 Giáo viên, tổng phụ trách tại Trà Cú, Trà Vinh Room to Read
131 Kỹ năng viết báo cáo cơ bản 24 - 26/7/2017 Cán bộ xã hội Hội người khuyết tật Cần Thơ
132 Giảng viên nguồn 30 - 31/7/2017 Cán bộ xã hội Trung tâm ACDC
133 Phương pháp kỷ luật tích cực 22 - 23/8/2017 Các thầy, sơ ở miền Trung và miền Bắc Caritas Việt Nam
134 Sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 25 - 26/8/2017 Phụ huynh trường PTCS Hàm Trí và PTCS Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận World Vision
135 ToT về truyền thông 28 - 30/8/2017 Hội viên hội khuyết tật Cần Thơ, Thới Bình - Cà Mau Liên Minh Na Uy
136 Viết dự án vận động tài trợ 31/8 - 1, 5/9/2017 Hội viên Hội người mù TP.HCM
137 Phương pháp kỷ luật tích cực 12 - 15/9/2017 Giáo viên, cán bộ, phụ huynh tỉnh Yên bái World Vision
138 Phương pháp kỷ luật tích cực 18 - 21/9/2017 Giáo viên, cán bộ, phụ huynh tỉnh Điện Biên World Vision
139 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 23 - 24/9/2017 Giáo viên ở Quận 8 Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
140 Kỹ năng sống 26 - 27/9/2017 Phụ huynh trường PTCS Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận World Vision
141 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 29 - 30/9/2017 Giáo viên ở Quận 8 Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
142 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 7 - 8/10/2017 Giáo viên ở Bình Chánh Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
143 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 14 - 15/10/2017 Giáo viên ở Bình Chánh Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
144 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 21 - 22/10/2017 Tình nguyện viên SPBV và Dinamic Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
145 Giảng viên nguồn giảng dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 28 - 29/10/2017 Giáo viên ở Q.8 Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
146 Quản lý dựa trên kết quả 1 - 3/11/2017 Liên hiệp hội khuyết tật Việt Nam, Hội viên hội khuyết tật Cần Thơ, Thới Bình - Cà Mau Liên Minh Na Uy
147 Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 5 - 6/11/2017 Học sinh tại Q.8 Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
148 Kỹ năng làm việc với trẻ em 8 - 10/11/2017 Thành viên ban bảo vệ trẻ em cấp xã ở huyện Na Hang, Tuyên Quang World Vision
149 ToT Kỹ năng sống 12 - 14/11/2017 Thành viên ban bảo vệ trẻ em cấp xã ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị World Vision
150 Quản lý ca 15 - 17/11/2017 Thành viên ban bảo vệ trẻ em cấp xã ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị World Vision
151 ToT Kỹ năng làm cha mẹ 21 - 23/11/2017 Giáo viên huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Tổ chức AeA
152 Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 2 - 3/12/2017 Cán bộ trẻ em ở Bình Tân, TP.HCM Actionaid
153 Gây quỹ cho hội nhóm người  khuyết tật 5 - 6/12/2017 Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi Trung tâm ACDC
154 Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 8 - 10/12/2017 Ban bảo vệ trẻ em xã, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam World Vision
155 Phương pháp kỷ luật tích cực trẻ em 13 - 16/12/2017 Ban bảo vệ trẻ em xã, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên World Vision
156 Kỹ năng gây quỹ 22 - 23/12/2017 Cán bộ xã hội, cộng tác viên Trung tâm Pháp Bảo
157 Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 26 - 27/12/2017 Cán bộ xã hội quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng World Vision
    2018    
158 Tập huấn ToT giảng viên nguồn 16 - 17/01/2018 Các lãnh đạo hội nhóm người khuyết tật ở Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai và TP.HCM Trung tâm ACDC
159 Kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em 24 - 26/01/2018 Ban bảo vệ trẻ em ở xã, huyện Đakrông, Quảng Trị World Vision
160 Kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em 29 - 31/01/2018 Ban bảo vệ trẻ em ở xã, huyện Nông Sơn, Quảng Nam World Vision
161 Kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em 12 - 17/03/2018 Ban bảo vệ trẻ em ở các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam World Vision
162 Phương pháp kỷ luật tích cực 2 - 5/4/2018 Câu lạc bộ cha mẹ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái World Vision
163 Kỹ năng phòng chống bạo lực trẻ em 6 - 7/4/2018 Ban bảo vệ trẻ em quận Sơn Trà, Đà Nẵng World Vision
164 ToT tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 14 - 15/4/2018 Giáo viên tại tỉnh Quảng Nam Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
165 ToT tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 21 - 22/4/2018 Giáo viên tại tỉnh Bến Tre Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trung Ương
166 Kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em 12 - 14/5/2018 Ban bảo vệ trẻ em Như Thanh, Thanh Hóa World Vision
167 ToT Công ước Quốc tế về Quyền Người  Khuyết tật 30/5 -1/6/2018 Các Hội người Khuyết tật Trung tâm ACDC
168 Quản lý ca 18 - 22/6/2018 Ban bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam World Vision
169 ToT tiết kiệm nước 23 - 24/6/2018 Sinh viên tình nguyện Đà Nẵng Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Hội Đồng Đội Trun
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
 

Truyền thông phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại miền Tây

Truyền thông phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại miền Tây
Ngày: 20/01/2018 08:00
KẾ HOẠCH Tổ chức Chuỗi Hoạt Động “Truyền Thông Về Phòng Chống Xâm Hại Tình Dục Trẻ em”   I. THỰC TRẠNG Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề nhức nhối…

Tập huấn ToT cho đội ngũ Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh - Mizuiku 2017

Tập huấn ToT cho đội ngũ Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh - Mizuiku 2017
Ngày: 08/07/2017 08:00
CHƯƠNG TRÌNH Khóa huấn luyện TOT cho Sinh viên tình nguyện tham gia dự án “Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm 2017      I.    Mục đích tổ chức khóa huấn luyện TOT cho sinh viên…

Tập huấn ToT cho Tổng phụ trách và giáo viên tại Bến Tre

Tập huấn ToT cho Tổng phụ trách và giáo viên tại Bến Tre
Ngày: 06/05/2017 08:30
CHƯƠNG TRÌNH Khóa huấn luyện TOT cho giáo viên tham gia dự án “Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm 2017      I.    Mục đích tổ chức khóa huấn luyện TOT cho giáo viên -    Tập…

Chương trình "An toàn cho con"

Chương trình
Ngày: 22/04/2017 15:00
  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “AN TOÀN CHO CON”  I.    Thông tin tổng quát: 1.    Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00, thứ bảy hàng tuần các ngày (22/4; 29/4; 06/5; 13/5; 20/5; 27/5; 03/6; 10/6; 17/6;…

Kỹ năng quản lý trường hợp (Ca)

Kỹ năng quản lý trường hợp (Ca)
Ngày: 25/02/2017 08:00
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP TẠI HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ   Ngày 1: 8:00 – 16:30    -  Khai mạc, giới thiệu mục tiêu, nội dung -  Chia nhóm, xây dựng nội…

Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động cho cán bộ tại Bến Tre

Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động cho cán bộ tại Bến Tre
Ngày: 01/03/2017 08:00
Thời gian Nội dung Phương Pháp Ngày 1 Kỹ năng làm việc nhóm: - Khái niệm về nhóm - Quá trình hình thành và phát triển nhóm - Lợi ích và khó khăn khi làm…

Khóa tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án vận động tài trợ" tại Vũng Tàu

Khóa tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án vận động tài trợ
Ngày: 18/11/2016 08:00
Trung tâm Tương Lai phối hợp cùng Trung tâm CCSH tổ chức khóa Tập huấn KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ sẽ diễn ra trong 4 ngày liên tiếp 18…