Skip to content

Khóa huấn luyện phương pháp dạy và học kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

Ngày: 28/03/2016 08:00

Chương trình
Tập huấn cho Giảng viên (TOT) dạy Kỹ năng sống cho thanh thiếu niên
Tại TP.HCM từ ngày 28 – 30 tháng 03 năm 2016

 

MỤC TIÊU
Sau 3 ngày tham gia lớp học, các tham dự viên có khả năng:
1.    Hiểu rõ về kỹ năng sống (KNS), phương pháp giáo dục kỹ năng sống và lợi ích, sự cần thiết của kỹ năng sống đối với thanh thiếu niên (TTN).
2.    Nắm vững kiến thức về các kỹ năng sống:
•    Tự nhận thức về bản thân
•    Đặt mục tiêu
•    Giao tiếp, ứng xử hiệu quả
•    Tự bảo vệ bản thân
•    Kiên định trước sự ép buộc của người khác
3.    Sử dụng tài liệu hướng dẫn tập huấn KNS để hướng dẫn cho TTN trong các trung tâm, trường…
4.    Xây dựng được chương trình và nội dung tập huấn lại cho TTN về các kỹ năng đã học

Chương trình
Ngày 1        
8:00 – 8:30  -  Khai mạc, giới thiệu mục tiêu, nội dung tập huấn, chia nhóm, xây dựng nội quy  -  Trình bày, Thảo luận nhóm
8:30 – 9:30  -  Giới thiệu tổng quan về KNS  -  Bài tập cá nhân, Thảo luận nhóm
9:30 – 9:45  -  Giải lao    
9:45 – 11:00  -  Kỹ năng tự nhận thức (1)  -  Bài tập cá nhân
Nghỉ trưa    
13:30 – 15:00  -  Kỹ năng tự  nhận thức (1tt)  -  Thảo luận nhóm
15:00 – 15:15  -  Giải lao    
15:15 – 16:15  -  Kỹ năng đặt mục tiêu (2)  -  Bài tập cá nhân
16:15 – 16:30  -  Lượng giá ngày 1    
Ngày 2        
8:00 – 8:15  -  Ôn tập nội dung của ngày trước  -  Trò chơi
8:15 – 9:30  -  Kỹ năng đặt mục tiêu (2tt)  -  Thảo luận nhóm
9:30 – 9:45  -  Giải lao    
9:45 – 11:00  -  Kỹ năng giao tiếp, ứng xử hiệu quả (3)  -  Trò chơi
Nghỉ trưa    
13:30 - 15:00  -  Kỹ năng giao tiếp, ứng xử hiệu quả (3tt)  -  Sắm vai
15:00 – 15:15  -  Giải lao    
15:15 – 16:15  -  Kỹ năng tự bảo vệ bản  thân (4)  -  Trò chơi
16:15 – 16:30  -  Lượng giá ngày 2    
Ngày 3        
8:00 – 8:15  -  Ôn tập nội dung của ngày trước  -  Trò chơi
8:15 – 9:30  -  Kỹ năng tự bảo vệ bản thân (4tt)  -  Sắm vai
9:30 – 9:45  -  Giải lao    
9:45 – 11:00  -  Kỹ năng kiên định trước sự ép buộc của người khác (5)  -  Thảo luận nhóm
Nghỉ trưa    
13:30 - 14:15  -  Kỹ năng kiên định trước sự ép buộc của người khác (5tt)  -  Giải quyết tình huống
14:15 – 15:00  -  Kỹ năng đứng lớp tập huấn KNS cho TTN  -  Trình bày
15:00 – 15:15  -  Giải lao    
15:15 – 16:30  -  Chuẩn bị giáo án, nội dung…tập huấn KNS cho TTN  -  Làm việc nhóm
16:30 – 17:00  -  Lượng giá, Bế mạc  -  Bảng hỏi