Skip to content

Khóa tập huấn "Quản trị tài chính"

I. Thông tin về khóa học:

 • Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013
 • Địa điểm: Trung tâm Tương Lai -  Tầng 2B, tòa nhà Green House 184/1A Lê Văn Sỹ, Phường 10,  Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Tập huấn viên: Cựu kiểm toán viên Lê Minh Trung và Bà Nguyễn Thị Tường Oanh

II. Học phí: 1.500.000 đồng/người cho khóa học 3 ngày (bao gồm học phí, tài liệu, học cụ, bánh nước giải lao và giấy chứng nhận)

III. Đối tượng tham gia: Khóa tập huấn dành cho nhân viên kế toán, các cấp quản lý có liên quan đến công việc tài chính kế toán dự án phát triển của tổ chức phi lợi nhuận.

IV. Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học, tham dự viên có thể:

 • Lập kế hoạch tài chính chi tiết
 • Mô tả được quy trình quản lý tài chính
 • Xây dựng công cụ giám sát tài chính
 • Thực hiện các giải pháp quản lý tài chính để hạn chế rủi ro
 • Lập báo cáo tài chính
 • Sử dụng linh hoạt các thủ thuật trên máy tính để phục vụ việc quản lý tài chính
 • Chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán và giao tiếp với kiểm toán viên

V. Tập huấn viên:

 • Tập huấn viên Lê Minh Trung – cựu kiểm toán viên của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, là người có kinh nghiệm gần 5 năm trong lĩnh vực kiểm toán các chuyên ngành thương mại, sản xuất, xây dựng và các dự án phát triển của các tổ chức phi chính phủ; và 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và thuế. Trong quá trình làm việc, ông nghiên cứu sâu về chuyên môn, liên tục cập nhật các chính sách mới. Bằng kiến thức và kỹ năng của mình ông luôn chia sẻ với các học viên tìm ra phương pháp xử lý các tình huống để khắc phục sự cố nhanh nhất trong quản lý tài chính.
 • Bà Nguyễn Thị Tường Oanh, Sáng lập viên – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trung tâm Tương Lai có 10 năm kinh nghiệm Quản lý tài chính các lĩnh vực đặc biệt các tổ chức phi lợi nhuận. Trong quá trình tập huấn Bà Oanh chú trọng hướng dẫn các bài học thực tế lồng vào kiến thức để giúp học viên dễ dàng thực hành tại chỗ và ứng dụng ngay vào công việc.

VI. Chương trình:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Ngày 1: 03/12/2013

8:00- 8:15

8:15- 8:30

Chào đón học viên

Khai mạc khoá học

BGĐ Trung tâm Tương Lai

8:30-10:00

Trình bày: Tổng quan về quản lý tài chính (QTTC)dành cho tổ chức Phi lợi nhuận

 • Câu hỏi thảo luận
 • Khảo sát nhu cầu

Ms. Nguyễn Thị 
Tường Oanh

10:00-10:15

Giải lao

 

10:15-12:00

Trình bày: Tầm quan trọng  của QTTC  trong tổ chức phi lợi nhuận.   

 • Nguyên tắc chính của QTTC
 • Công cụ QTTC

Ms. Nguyễn Thị 
Tường Oanh

12:00-13:30

Nghỉ  trưa

 

13:30-15:00

Trình bày: Lập Kế hoạch Tài chính

 • Quy trình lập kế hoạch tài chính
 • Các hạn mục phí
 • Các yếu tố về giá cần lưu ý
 • Bài tập lập kế hoạch tài chính chi tiết (từng phần)

Ms. Nguyễn Thị 
Tường Oanh

15:00-15:15

Giải lao

 

15:15-17:00

 • Hoàn thiện ngân sách Dự án (toàn phần)
 • Giới thiệu về Ngân sách
 • Phân loại Ngân sách
 • Kỹ thuật lập Ngân sách
 • Hoàn thiện Ngân sách
 • Giám sát Ngân sách
 • Bài học kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung đảm bảo thực thi

Ms. Nguyễn Thị 
Tường Oanh

Ngày 2: 04/12/2013

8:00-10:00

Trình bày: Tổ chức Bộ máy Tài chính/Kế toán

 • Thiết kế hệ thống
 • Xây dựng các Quy trình hướng dẫn

Ms. Nguyễn Thị 
Tường Oanh

10:00-10:15

Giải lao

 

10:15-12:00

Trình bày: Quản trị tài sản

 • Quản trị rủi ro nội bộ
 • Quản lý tiền, quản lý tài sản, quản lý chứng từ

Mr. Lê Minh Trung

12:00-13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-15:00

Các thủ tục kiểm soát nội bộ: phân quyền, đối chiếu,  kiểm tra và phê duyệt.

Mr. Lê Minh Trung

15:00-15:15

Giải lao

 

15:15-17:00

Các thủ thuật trên máy tính phục vụ trong công việc quản lý tài chính

Mr. Lê Minh Trung

Ngày 3: 05/12/2013

8:00-10:00

 • Bài tập: Sắp xếp theo hệ thống
 • Quy trình Kế toán
 • Sổ sách Kế toán cần lập

Ms. Nguyễn Thị 
Tường Oanh

10:00-10:15

Giải lao

 

13:30-15:00

 • Chuẩn bị cho Báo cáo tài chính
 • Phân tích chênh lệch

Mr. Lê Minh Trung

12:00-13:30

Ăn trưa

 

13:30-15:00

Kiểm toán

 • Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ
 • Sự cần thiết của kiểm toán
 • Danh sách kiểm tra của kiểm toán

Mr. Lê Minh Trung

15:00-15:15

Giải lao

 

15:15-16:15

Giải đáp thắc mắc - chia sẻ kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính tổ chức phi lợi nhuận.

 

Ms.Nguyễn Thị Tường Oanh

Mr. Lê Minh Trung

16:15-17:00

Nghi thức bế mạc khoá học

 • Tổng kết khoá học (10 phút)
 • Lời cám ơn
 • Trao giấy chứng nhận

BGĐ Trung tâm Tương Lai

 

ĐỂ ĐĂNG KÝ XIN LIÊN HỆ:

Ms.Thanh Nhân

Hotline: 0903616494

Hạn chót đăng ký: 29/11/2013