Skip to content

Phương pháp kỷ luật tích cực trẻ em

Ngày: 12/09/2017 08:00

KHÓA TẬP HUẤN

CHO TẬP HUẤN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG (TOT) PHƯƠNG PHÁP

KỶ LUẬT TÍCH CỰC VỚI TRẺ EM

Ngày 12 - 15/9/2017 tại Yên Bái

 

I.  Mục tiêu: Sau 4 ngày tập huấn, học viên có khả năng:

  1. Hiểu được kỷ luật tích cực là gì? Kỷ luật tích cực được xây dựng trên những nguyên tắc nào?
  2. Hiểu được mục tiêu làm cha mẹ, tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường yêu thương và thiết lập nền tảng cho trẻ
  3. Hiểu được đặc điểm phát triển của trẻ qua các giai đoạn, nhu cầu cơ bản, quyền và bổn phận của trẻ em
  4. Xác định được một số hình thức kỷ luật trẻ em không phù hợp và cách thức kỷ luật trẻ em mang tính tích cực tính theo độ tuổi
  5. Thiết lập nề nếp kỷ luật trong gia đình và nhà trường.
  6. Nắm vững các bước giải quyết vấn đề của trẻ bằng kỷ luật tích cực. Áp dụng thực hành một số kỹ năng: lắng nghe tích cực, khích lệ, chế ngự căng thẳng, tức giận…vào phương pháp kỷ luật tích cực
  7. Có khả năng thiết kế chương trình tập huấn lại, các buổi truyền thông, các buổi chai sẻ cho thành viên ban bảo vệ trẻ em, đội ngũ cộng tác viên địa phương, giáo viên và phụ huynh của các nhóm trẻ mục tiêu về phương pháp kỷ luật tích cực

II. Chương trình

Ngày 1

 

 

 

8:00 - 17:00

Khai mạc, giới thiệu mục tiêu, pre – post test

-  Chia nhóm, xây dựng nội qui

Thế nào là kỷ luật tích cực, các nguyên tắc

Phần I: Hiểu trẻ và hiểu mình

- Một số đặc điểm phát triển của trẻ

Giải lao

- Một số nhu cầu cơ bản của trẻ

- Tại sao trẻ hư và phản ứng của người

Nghỉ trưa

Phần II: Một số cách kỷ luật không phù hợp

- Trừng phạt các hình thức trừng phạt

- Tại sao trừng phát không hiệu quả và có hại?

Giải lao

- Tại sao trừng phạt không hiệu quả nhưng người lớn vẫn dùng?

Phản hồi về ngày thứ nhất

Ngày 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 - 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm, suy ngẫm

Khởi động, ôn bài

Phần III: Quyền và bổn phận của trẻ em. Những qui định pháp luật bảo vệ  trẻ em.

- Bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em.

- Bổn phận của trẻ em

- Những qui định pháp luật bảo vệ trẻ em

Phần IV: Cách kỷ luật trẻ em mang tính tích cực

- Hệ quả tự nhiên và hệ quả hợp lý

Giải lao

Phần IV: Cách kỷ luật trẻ em mang tính tích cực

- Hình thành, thiết lập nội qui, nề nếp kỷ luật trong gia đình, nhà trường

Nghỉ trưa

- Thời gian tạm lắng

Phần V: Lắng nghe tích cực

- Lắng nghe tích cực và tầm quan trọng  của lắng nghe tích cực

- Rào cản lắng nghe tích cực

Giải lao

- 4 bước lắng nghe tích cực giúp trẻ khi gặp khó khăn

- Lăng nghe tích cực và giải quyết bất hòa

Phản hồi về ngày thứ hai

Ngày 3

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 - 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm, suy ngẫm

Khởi động, ôn tập

Phần VI: Khích lệ

- Củng cố tích cực và tiêu cực

- 5 quy tắc củng cố hành vi tích cực

Giải lao

- Sự khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ

- Thực hành một số kỹ năng khích lệ

Nghỉ trưa

Phần VII : Chế ngự căng thẳng và tức giận

- Sự căng thẳng và cách thức giảm căng thẳng

- Tức giận, cách thức đề phòng, kiềm chế tức giận

Giải lao

Phần VIII: Thực hành và kế hoạch hành động

- Chuẩn bị nội dung thực hành

Phản hồi về ngày thứ ba

Ngày 4

8:00 - 17:00

Trải nghiệm, suy ngẫm

Khởi động, ôn tập

2 nhóm thực hành kỷ luật tích cực trong gia đình

1 nhóm thực hành buổi truyền thông

Giải lao

1 nhóm thực hành buổi truyền thông

Giải lao

1 nhóm thực hành buổi truyền thông

2 nhóm thực hành kỷ luật tích cực trong gia đình

Giải lao

- Nhận xét, rút kinh nghiệm

- Xây dựng kế hoạch áp dụng tai gia đình, kế hoạch tập huấn, chia sẻ lại

Lượng giá, kết thúc