Skip to content
Quyết định 1235/QĐ-TTg 2015 chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

Quyết định 1235/QĐ-TTg 2015 chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1235/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ…
Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em

Nhằm tạo điều kiện cho các anh chị làm công tác giáo dục trẻ em/thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh và những ai quan tâm đến trẻ em/thanh thiếu niên có thể dễ dàng tra cứu thông tin, Trung tâm Tương Lai đã tổng…
Quyền trẻ em - Lời nói đầu

Quyền trẻ em - Lời nói đầu

Mục tiêu của Thư viện pháp luật online về quyền trẻ em là để nâng cao năng lực thực hành cho các tổ chức xã hội dân sự (“TCXHDS”) nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi tình trạng bị bóc lột sức…
Quyền trẻ em - Quyền được khai sinh và có quốc tịch

Quyền trẻ em - Quyền được khai sinh và có quốc tịch

Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Mọi trẻ em khi sinh ra đều có quyền được khai sinh. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân sau…
Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức .
Quyền trẻ em - Quyền được sống chung với cha mẹ

Quyền trẻ em - Quyền được sống chung với cha mẹ

Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của trẻ em.
Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự

Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 43,395

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 29,547

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 27,780

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 24,114

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 23,945

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 21,502

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 20,713

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 19,340

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 18,046

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 17,465