Skip to content
Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc sức khỏe

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc sức khỏe

Trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ. Trẻ em dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. Trẻ em dưới…
Quyền trẻ em - Quyền được học tập

Quyền trẻ em - Quyền được học tập

Trẻ em có quyền được học tập. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí.
Quyền trẻ em - Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch

Quyền trẻ em - Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch

Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.
Quyền trẻ em - Quyền được phát triển năng khiếu

Quyền trẻ em - Quyền được phát triển năng khiếu

Trẻ em có quyền được phát triển năng khiếu. Mọi năng khiếu của trẻ em đều được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.
Quyền trẻ em - Quyền có tài sản

Quyền trẻ em - Quyền có tài sản

Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.
Quyền trẻ em - Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội của trẻ em

Quyền trẻ em - Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội của trẻ em

Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu…
Quyền trẻ em - Vai trò và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Quyền trẻ em - Vai trò và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Trung tâm trợ giúp pháp lý cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức…

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 28,311

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 26,157

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 20,123

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 19,441

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 17,606

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 17,506

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 17,490

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 16,619

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 13,608

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 12,613