Skip to content

Hội thảo Bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục - Báo Đại biểu nhân dân

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị xâm hại, bóc lột; cần hình thành mạng lưới các tổ chức cộng đồng chăm sóc bảo vệ trẻ em rộng khắp. Các đại biểu đề xuất cần phát triển các mô hình dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho trẻ, tạo điều kiện cho các tổ chức doanh nghiệp mở rộng cơ hội cho trẻ tham gia...

Click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm