Skip to content

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em

Nhằm tạo điều kiện cho các anh chị làm công tác giáo dục trẻ em/thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh và những ai quan tâm đến trẻ em/thanh thiếu niên có thể dễ dàng tra cứu thông tin, Trung tâm Tương Lai đã tổng hợp các các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em trong mục này. Đây cũng là các văn bản mà Trung tâm Tương Lai tham khảo để xây dựng nên Thư viện pháp luật online về quyền trẻ em. Rất mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của quý bạn đọc.

Vui lòng nhấp vào các liên kết theo tên văn bản bên dưới để xem nội dung văn bản.

Văn bản luật quốc tế

Công ước quốc tế về quyền trẻ em

Văn bản luật Việt Nam

Hiến pháp năm 2013

Luật về quốc tịch và hộ tịch

24_2008_QH12 Luật quốc tịch Việt Nam

158_2005_NDCP về đăng ký và quản lý hộ tịch

78_2009_NDCP Hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam

01_2008_TT-BTP Hướng dẫn thực hiện Nghị định 158 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch 

05_2013_TTLT Nghị định 78 2009 hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam

8013_VBHN-BTP về đăng ký quản lý hộ tịch

Luật về hôn nhân gia đình

22_2000_QH10 Luật hôn nhân và gia đình

06_2012_NDCP Sửa đổi bổ sung một số điều của các hướng dẫn về hộ tịch hôn nhân và gia đình

Luật về cư trú

81_2006_QH11 Luật cư trú

36_2013_QH13 Sửa đổi một số điều của Luật cư trú

03_VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật cư trú

Luật về giáo dục

38_2005_QH11 Luật giáo dục

75_2006_NDCP Hướng dẫn Luật giáo dục

44_2009_QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục

01_VBHN-BGDDT Nghị định hướng dẫn Luật giáo dục

07_2013_NDCP Sửa đổi Nghị định 31 2011 quy định chi tiết Luật giáo dục

49_2010_NDCP Quy định miễn giảm học phí

74_2013_NDCP Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 49 2010 về miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập

31_2011_NDCP Sửa đổi bổ sung Nghị định 75 2006 quy định chi tiết và dướng dẫn thi hành Luật giáo dục

7730_UBND-VP Về việc thu sử dụng học phí từ năm học 2013 đến 2015

Luật về chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em

25_2004_QH11 Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

71_2011_NDCP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luật về y tế

64_2006_QH11 Luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng miễn dịch mắc phải ở người

25_2008_QH12 Luật bảo hiểm y tế

62_2009_NDCP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Luật về đối tượng bảo trợ xã hội

24_2010_TTLT Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

68_2007_TTLT Quy định quản lý kinh phí đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa

136_2013_NDCP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

09_2013_TTLT Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập

24_2010_TTLT Hướng dẫn thi hành về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Luật về người khuyết tật

51_2010_QH12 Luật người khuyết tật

28_2012_NDCP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

26_2012_TT-BLDTBXH Hướng dẫn Nghị định 28 về thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

34_2012_TTLT Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật

42_2013_TTLT Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Luật về trợ giúp pháp lý

69_2006_QH11 Luật trợ giúp pháp lý

07_2007_NDCP Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

Luật về lao động

10_2012_QH13 Bộ luật lao động

139_2006_NDCP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giáo dục và Bộ luật lao động về dạy nghề

10_2013_TT-BLDTBXH Ban hành danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

11_2013_TT-BLDTBXH Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

Luật về hình sự và dân sự

15_1999_QH10 Bộ luật hình sự

37_2009_QH12 Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

33_2005_QH11 Bộ luật dân sự

15_2012_QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính

110_2013_NDCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hôn nhân...

167_2013_NDCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội

 

 

Xem thêm