Skip to content
Năm 2016 - Tháng 01

Năm 2016 - Tháng 01

Trong tháng 01 năm 2016, Trung tâm Tương Lai phối hợp các đối tác địa phương tại TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang và Cần Thơ triển khai đồng loạt 5 dự án hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có…
Năm 2015 - Tháng 12

Năm 2015 - Tháng 12

Hình ảnh nổi bật trong các hoạt động của Trung tâm Tương lai trong tháng 12 năm 2015. Trong tháng này Trung tâm tập trung cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực lập kế hoạch xây dựng kế hoạch phát triển kinh…
Năm 2015 - Tháng 10, 11

Năm 2015 - Tháng 10, 11

Trong tháng 10, 11 năm 2015 với nhiều hoạt động nổi bật của Trung tâm Tương Lai là tập huấn cho người lớn lẫn trẻ em tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Có khoảng 4 khóa tập huấn đã diễn ra với…
Năm 2015 - Tháng 8, 9

Năm 2015 - Tháng 8, 9

Hình ảnh nổi bật trong các hoạt động của Trung tâm Tương lai trong tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Trong 2 tháng này Trung tâm tập trung cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực lập kế hoạch xây dựng kế…
Năm 2015 - Tháng 7

Năm 2015 - Tháng 7

Trong tháng 7 năm 2015 với nhiều hoạt động nổi bật của Trung tâm Tương Lai là tập huấn cho cán bộ nhân viên, cán bộ lãnh đạo tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Có 3 khóa tập huấn đã diễn ra…
Năm 2015 - Tháng 6

Năm 2015 - Tháng 6

Trong tháng 6 năm 2015 với nhiều hoạt động nổi bật của Trung tâm Tương Lai là tập huấn cho người lớn lẫn trẻ em tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Có khoảng 5 khóa tập huấn đã diễn ra với nhiều…
Năm 2015 - Tháng 5

Năm 2015 - Tháng 5

Trong tháng 5 năm 2015, hoạt động nổi bật của Trung tâm Tương Lai là tập huấn cho cán bộ xã hội tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ. Có 3 khóa tập huấn đã diễn ra với nhiều hình thức và quy mô khác…

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 44,912

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 29,869

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 28,885

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 24,438

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 24,257

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 21,869

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 20,992

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 19,574

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 19,374

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 17,884