Skip to content

Hình ảnh nổi bật trong các hoạt động của Trung tâm Tương lai trong tháng 12 năm 2015. Trong tháng này Trung tâm tập trung cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực lập kế hoạch xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã cho dự án thích ứng với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre, tập huấn xây dựng dự án cho Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ. Bên cạnh đó trao học bổng cho học sinh hiếu học tại Đồng Tháp, Trao xe đạp cho thanh thiếu niên nghèo tại TP.HCM...

Trung tâm Tương Lai hướng dẫn lớp tập huấn phát triển tổ chức cho các CBOs

tham gia dự án phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Huế

Ông Trần Minh Hải hướng dẫn lớp tập huấn kỹ năng viết dự án vận động tài trợ cho Giảng viên thuộc Trung tâm đào tạo nghề

Nông nghiệp và Tư vấn phát triển nông thôn thuộc trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc bộ

Trung tâm Tương Lai phối hợp với UBND phường Phú Trung tổ chức buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp

cho thanh thiếu niên tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM

Lớp tập huấn kỹ năng và phương pháp lồng nghép yếu tố Biến đổi khí hậu

vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm cấp xã tại tỉnh Bến Tre

Lớp tập huấn phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM.

Đây là hoạt động trong dự án thành phố Bạn hữu trẻ em do Unicef phối hợp với Trung tâm CTXH trẻ em TP.HCM thực hiện

Ông Phùng Ngọc Phong, Giám đốc Công ty bảo hành ô tô Phùng Nguyễn

chia sẻ kinh nghiệm học nghề cho thanh thiếu niên

Lớp tập huấn phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đây là hoạt động nâng cao năng lực giáo dục cho các giáo viên

trong chương trình phát triển vùng Sơn Tây, Quảng Ngãi do tổ chức World Vision hỗ trợ

Đại diện Trung tâm Tương Lai, ông Trần Minh Hải chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trung tâm Tương Lai trao tặng 10 xe đạp mới (Mỗi xe trị giá 1,500,000 đồng) cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM

Ông Trần Minh Hải, đại diện Trung tâm Tương Lai chia sẻ kinh nghiệm vận động gây quỹ cho các tổ chức xã hội

vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

Xem thêm