Skip to content

Trong tháng 6 năm 2015 với nhiều hoạt động nổi bật của Trung tâm Tương Lai là tập huấn cho người lớn lẫn trẻ em tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Có khoảng 5 khóa tập huấn đã diễn ra với nhiều hình thức và quy mô khác nhau, trung bình có 30 - 35 người tham dự một khóa tập huấn do các tập huấn viên, báo cáo viên của Trung tâm Tương Lai hướng dẫn. Ngoài ra lần thứ 2 Trung tâm Tương Lai phối hợp với Trung tâm Tia Sáng tổ chức Hội thảo và phiên kết nối nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp xã hội tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Tương Lai phát biểu khai mạc phiên kết nối thị trường

các doanh nghiệp xã hội tại TP.HCM

Toàn bộ đại biểu là doanh nhân xã hội, nhà cung cấp dịch vụ phát triển năng lực chụp hình lưu niệm

sau khi kết thúc phiên kết nối thị trường tại TP.HCM

Bà Tường Oanh, đại diện Trung tâm Tương Lai chụp hình lưu niệm với đại diện Trung tâm Tia Sáng và Be Training

Thạc sĩ Trần Minh Hải (ngồi đầu từ phải sang) tập huấn lớp kỹ năng Lãnh đạo và Phát triển nhóm cho các CBO tại TP.HCM

Các CBO đang thực hành làm việc nhóm tại lớp tập huấn

Thạc sĩ Trần Minh Hải đang hướng dẫn cho các giáo viên về kỹ năng tập huấn kỹ năng sống

tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Tương Lai hướng dẫn lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo nhóm cho các CBO

tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Trung tâm Tương Lai

Xem thêm