Skip to content

Hình ảnh nổi bật trong các hoạt động của Trung tâm Tương lai trong tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Trong 2 tháng này Trung tâm tập trung cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực lập kế hoạch xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã cho dự án thích ứng với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre. Đối tượng học viên là cán bộ cấp xã, cấp huyện và phụ nữ trong toàn tỉnh.

Lớp lập kế hoạch kinh doanh, sản xuất nhỏ cho nữ nông dân tại Bến Tre

Các chị phụ nữ thảo luận lập ngân sách

Thảo luận nhóm

Thạc sĩ Trần Minh Hải hướng dẫn lớp kỹ thuật lập kế hoạch có sự tham gia cho cán bộ cấp xã, cấp huyện tại tỉnh Bến Tre

Toàn thể học viên tham gia lớp kỹ thuật lập kế hoạch có sự tham gia tại Bến Tre

Đại diện Trung tâm Tương Lai, ông Trần Minh Hải giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp

với sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng

Bà Tường Oanh (Bìa phải), đại diện Trung tâm Tương Lai nhận hoa nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Xem thêm