Skip to content

Cẩm nang hướng dẫn làm việc với trẻ em gái

Cẩm nang “Hướng dẫn làm việc với trẻ em gái có nguy cơ bị cưỡng ép kết hôn sớm” ra đời trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Cùng nhau làm việc để bảo vệ và thúc đẩy thực thi các quyền của trẻ em gái có nguy cơ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Canada dành cho sáng kiến địa phương. Đây là tập tài liệu bổ ích dành cho cán bộ bảo vệ trẻ em với mục đích cung cấp những thông tin, kiến thức về pháp luật, sức khỏe liên quan đến trẻ em gái  và những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ cho cán bộ bảo vệ trẻ em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ và giúp đỡ trẻ em gái có nguy cơ bị cưỡng ép kết hôn sớm hội nhập xã hội, có một cuộc sống lành mạnh và trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Dự án xin chân thành cảm ơn các tổ chức, đơn vị đối tác, các chuyên gia đã cung cấp thông tin và đóng góp ý kiến quý báu dành cho cẩm nang. Chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp để hoàn thiện tài liệu cho lần tái bản sau.

Xem toàn bộ nội dung cẩm nang tại đây

Xem thêm