Skip to content
Trẻ em đường phố

Trẻ em đường phố

Khái niệm thứ nhất về trẻ em đường phố Chương trình các tổ chức phi chính phủ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên đường phố đưa ra trong thập niên 1980: "Trẻ đường phố là những trẻ em mà đường phố, nhà hoang,…
Tư vấn tình dục và sức khỏe tình dục

Tư vấn tình dục và sức khỏe tình dục

Tư vấn tình dục và sức khỏe tình dục Dự án Nâng cao sự hiểu biết về tình dục và sức khỏe tình dục cho công nhân nhập cư Trình bày: Trần Minh Hải Click vào đây để xem toàn bộ nội dung phần trình…
Cẩm nang pháp lý dành cho trẻ em và thanh thiếu niên

Cẩm nang pháp lý dành cho trẻ em và thanh thiếu niên

Cẩm nang "Pháp lý dành cho trẻ  em và thanh thiếu niên" ra đời trong khuôn khổ hoạt động của dự án "Thúc đẩy thực thi quyền của trẻ em và thanh thiếu niên tại TP HCM và TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre" do…
Báo cáo nghiên cứu đánh giá dự án Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em/thanh thiếu niên tại TPHCM và TP Bến Tre

Báo cáo nghiên cứu đánh giá dự án Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em/thanh thiếu niên tại TPHCM và TP Bến Tre

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN THÚC ĐẨY THỰC THI QUYỀN TRẺ EM/THANH THIẾU NIÊN TẠI TP.HCM VÀ TP.BẾN TRE (11/2012 đến 10/2013)   Click vào đây để xem toàn bộ báo cáo 
Quản trị hiệu quả chiến lược của tổ chức

Quản trị hiệu quả chiến lược của tổ chức

Quản trị hiệu quả chiến lược của tổ chức - Hội thảo Quản trị hiệu quả TCPCP Việt Nam theo hướng minh bạch và trách nhiệm giải trình Trình bày: Trần Minh Hải Click vào đây để xem toàn bộ nội dung bài trình bày
Vận động gây quỹ - sử dụng nguồn lực và hợp tác với đối tác địa phương tại Trung tâm Tương Lai

Vận động gây quỹ - sử dụng nguồn lực và hợp tác với đối tác địa phương tại Trung tâm Tương Lai

Vận động gây quỹ - sử dụng nguồn lực và hợp tác với đối tác địa phương tại Trung tâm Tương Lai - Hội thảo "Tăng cường phối hợp trong hành động và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN tại địa phương" do VUSTA tổ…
Bài trình bày xây dựng kế hoạch thực hiện cho tổ chức

Bài trình bày xây dựng kế hoạch thực hiện cho tổ chức

Bài trình bày xây dựng kế hoạch thực hiện cho tổ chức Xây dựng kế hoạch thực hiện cho tổ chức/đơn vị là một việc làm cẩn thận, khoa học...tốn rất nhiều công sức và thời gian. Nếu chúng ta xây dựng một bản kế…

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 28,310

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 26,157

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 20,123

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 19,441

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 17,606

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 17,506

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 17,490

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 16,619

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 13,608

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 12,613