Skip to content
Bốn kiểu người trong xã hội

Bốn kiểu người trong xã hội

Bốn kiểu người trong xã hội TL-Hàng ngày trong mỗi người chúng ta đều tiếp xúc với rất nhiều người trong xã hội. Trong đó giao tiếp là một kỹ năng rất quan trọng để thành công trong cuộc sống. Muốn giao tiếp thành công…
Kỹ năng làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên

Kỹ năng làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên

Kỹ năng làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên Xem thông tin chi tiết tại đây Các từ khóa kỹ năng, trẻ em, lắng nghe, quan sát
Quy định của Pháp luật Việt Nam về trẻ em, xâm hại tình dục ở trẻ em và bóc lột sức lao động ở trẻ em

Quy định của Pháp luật Việt Nam về trẻ em, xâm hại tình dục ở trẻ em và bóc lột sức lao động ở trẻ em

Để xem toàn bộ bài giảng, xin vui lòng click vào đường dẫn bên dưới Quy định của Pháp luật Việt Nam về trẻ em, xâm hại tình dục ở trẻ em và bóc lột sức lao động ở trẻ em

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 28,310

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 26,157

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 20,123

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 19,441

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 17,606

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 17,506

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 17,490

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 16,619

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 13,608

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 12,613