Skip to content

Trí Tuệ Xã Hội - Social intelligence!

Trí Tuệ Xã Hội (TTXH) là khả năng nhận biết bản thân và biết người khác. TTXH phát triển từ kinh nghiệm với mọi người và học hỏi từ thành công và thất bại trong môi trường hoạt động xã hội.

Người ta thường nói về “trí tuệ = thông minh = intelligence” thì người ta hay nghĩ nó có yếu tố di truyền, bẩm sinh. TTXH thì hoàn toàn có được và phát triển khi thực hành giao tiếp xã hội, người có TTXH cao thường thể hiện:

1. Ăn nói lưu loát, có kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ: biết cách bắt chuyện và nói chuyện với nhiều đối tượng khác nhau và nói đề tài gì cũng được có thể gọi nôm na: ”có kỹ năng thể hiện trong xã hội”
2. Có kiến thức về vai trò và nghĩa vụ xã hội: Thích ứng nhanh với nhiều vai trò trong xã hội, hiểu luật chơi, nắm luật lệ, kết quả cho thấy họ có mối qua hệ xã hội rộng rãi và sâu sắc.
3. Biết thấu cảm: luôn biết nghe và thấu hiểu nên trong các mối quan hệ xã hội luôn mang đến cảm giác thân thiện và tin cậy với mọi người.
4. Đọc được người khác: Thông qua hành động, lời nói để đọc được hay bắt được cảm xúc của người đối diện. Phần này thì trí tuệ xúc cảm và TTXH có sự liên thông, bổ trợ cho nhau.
5. Có khả năng đóng nhiều vai trò khác nhau và tự định vị bản thân: luôn cảm thấy thoải mái với đủ mọi loại người, thoải mái trong mọi vai trò và hiệu quả bản thân trong từng bối cảnh cụ thể.
6. Biết cách quản trị thương hiệu cá nhân: đây là kỹ năng phức tạp nhất trong TTHX, đặt mình vào cảm xúc của người khác để xem mình tạo nên ấn tượng gì với họ; sự cân bằng tuyệt đối giữa quản lý và quản trị hình ảnh rất chân thật của mình đối với người khác…

ThS. Trần Minh Hải

Xem thêm