Skip to content

Chuổi sự kiện truyền thông phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 25/08/2018 tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra buổi truyền thông tập huấn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về kỹ năng bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị xâm hại và cho học sinh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Hoạt động này là sự kết hợp giữa Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) và Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Tỉnh Vĩnh Long nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục. Huyện Mang Thít là nơi mở đầu của chuổi chương trình 4 ngày diễn ra các hoạt động. Các hoạt động sẽ diễn ra trong những ngày kế tiếp: 26/08 diễn ra tại huyện Bình Minh, 27/08 diễn ra tại huyện Vũng Liêm và 28/08 diễn ra tại huyện Bình Tân.

Người chịu trách nhiệm tập huấn chính về nội dung của buổi truyền thông tập huấn là Ông Trần Minh Hải giám đốc Trung tâm Tương Lai cùng sự hỗ trợ của Bà Trần Nguyễn Thái Thanh, Ông Kiều Văn Biên, Ông Hùng Dương và Bà Nguyễn Ngọc Ánh. Ngày đầu tiên có sự tham gia của hơn 100 thành viên là cha, mẹ, phụ huynh và 150 em học sinh đến từ huyện Mang Thít. Với thời lượng 1 ngày, các thành viên tham gia đã cùng tập huấn viên tìm hiểu về, thứ nhất là thực trạng xâm hại tình dục trẻ em được thống kê lại tại Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng và hậu quả. Thứ hai là xác định những hành động của người xâm hại trẻ cũng như việc nhận biết những thủ đoạn phạm tội của những người có hành vi xâm hại trẻ em. Cuối cùng thành viên tham gia hội thảo đã được thực hành những kỹ năng phòng chống xâm hại căn bản để có thể hướng dẫn cho con cháu tại nhà biết cách bảo vệ mình nếu như gặp phải những tình huống nguy cơ.

Khi buổi tập huấn kết thúc ban tổ chức cũng nhận được những phản hồi từ thành viên tham gia và sau đây là hai phản hồi điển hình

Tôi cảm thấy phấn khởi và có nhiều thiện cảm trong buổi học này. Đây là một lớp học sôi động và có nhiều sáng tạo. Giáo viên trình bày nhiệt tình, rõ ràng, đặc biệt là vui vẻ và rất tích cực. chân thành cảm ơn giáo viên và các bạn đi cũng đoàn” (anh Triệu Văn Thơ : Thanh thủy, An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long).

“Buổi tập huấn giúp hiểu rõ vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Nắm được những kỹ năng để hướng dẫn trẻ tránh được những hành vi xâm hại tình dục”(chị : Nguyễn Ngọc lượng, Phước thủy, An phước, Mang thít, Vĩnh Long)

Một số hình ảnh hoạt động:

Phụ huynh tham gia thực hành cùng các tập huấn viên

Ông Trần Minh Hải chia sẻ với phụ huynh

Thực hành kỹ năng tự bảo vệ

Trẻ tham gia các hoạt động tích cực

Tất cả các trẻ em hào hứng với các hoạt động

Trần Minh Hải - Kiều Văn Biên

Xem thêm